Berätta om din bok!
Det är en bok om livet med autism, om hur det är att vara mamma, pappa och syskon till ett barn med funktionshinder. Men eftersom jag inte gillar ordet funktionshinder som bara för tanken till något negativt, har jag hittat på ordet funktionsunik som jag tycker stämmer bättre. Vi är alla funktionsunika med särskilda behov och särskilda resurser, och det är det förhållningssättet jag jobbar för att inspirera till. Alla har vi förmågor som behövs och kämpar med olika svårigheter, hos en del syns det och hos andra, som till exempel vår dotter, är det osynligt.

Hur kom boken till?
Boken är en uppföljare till "Mamma, jag är viktig - om Frida fyra år och resan mot en autismdiagnos. Nu har det gått elva år sedan hon fick den och vi har gjort en resa med "Annorlunda Airlines" som jag ville skildra. Den resan har förändrat oss i grunden som människor och lärt oss att vara ödmjuka inför en annan människas särart. Fridas hjärna fungerar annorlunda, och hon behöver hjälp med vissa saker men om hon blir bemött med kunskap, värme och förståelse så krymper autismen till att knappt märkas.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Redan när jag publicerade "Mamma, jag är viktig" fanns tanken på en fortsättning. Flera läsare har undrat hur det gick. Nu kan de få veta det.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Böckerna om autism är skrivna ur en brinnande vilja att sprida kunskap i ett samhälle där rädslor, okunskap och fördomar frodas kring allt det som sticker ut. Jag jobbar för att krossa mallen som blir allt trängre för hur en människa ska vara för att passa in. Vi är födda olika av en anledning, att bidra var och en efter sina särskilda förmågor.

Skriver du på något nytt nu?
Just nu skriver jag på en bok med jultema, och har kommit halvvägs.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Ta din dröm på allvar och gör det bara! Det är värt varenda minut av arbetet du lägger ned!

Varför ska man läsa din bok?
För att få en förståelse och ökad kunskap kring hur livet med autism ter sig. Och en insikt om att det inte behöver vara dåligt när livet tar en annorlunda vändning. För oss blev det kanske ännu bättre!

Vad gör du när du inte skriver?
Då arbetar jag som kommunikatör på Regionservice i Örebro. Eller står på en scen och sjunger eller föreläser i mitt eget företag Annika Infotainment. Eller ligger och skvalpar i en sjö, att bada är den bästa avkoppling som finns!

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Jag riktar den främst till föräldrar, syskon och andra anhöriga till barn med autism. Jag vill att de ska känna tröst, lindra deras ensamhet och sprida hopp om ett gott liv. Men alla som är intresserade av andra människor kan läsa den med stor behållning.