Berätta om din bok!

Vlad III Dracula, den medeltide serbvalakiske fursteprinsen som inspirerade karaktären greve Dracula, var inte en blodtörstig tyrann utan helt enkelt ett missförstått offer för dålig västeuropeisk propaganda. Min bok ska försöka rehabilitera honom och återföra honom till ett normalt liv.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag har alltid varit intresserad av Draculas liv och leverne alltsedan barnsben, så att skriva en bok om detta var en självklarhet.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag dras till det okända och livets många olösta mysterier.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

"Det är svårt att vara profet i sin egen stad!" Så även här.

Skriver du på något nytt nu?

Ja, nästa projekt är redan på gång - men det får bli hemligt än så länge.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Följ ditt inre jag.

Varför ska man läsa din bok?

Därför att den både är läsvärd och prisvärd samt en motpol till den officiella litterära mainstream som finns ute på bokmarknaden idag.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag skriver ändå.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla insiktsfulla och ihärdiga människor som tror på mig, mina tankar, idéer och mitt skrivna ord.