Berätta om din bok!

Boken beskriver alla hus i byn Väla och de personer som bott i dem från Laga skifte 1860 till idag.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Iden till boken har funnits i 10 år. När jag började skriva så formades innehållet efterhand men fortfarande med grundiden om att beskriva husen i byn.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag vill berätta om delar av mitt liv samt i denna bok den fantastiska bondby där jag växte upp. Människors reaktioner och sätt att leva inspirerar mig. Jag gör ofta små anteckningar om hur personer reagerar i olika situationer.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Alla jag träffat är imponerade av att jag satt på pränt det som alla funderar på att de borde skriva ner. I närområdet till byn har boken blivit mycket uppskattad.

Skriver du på något nytt nu?

Jag har två projekt som jag kommer att skriva i höst. En berättelse om en persons liv i samma by. En bok om om hur vi människor kan landa bättre i oss själva och i våra liv.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Har du en idé för en bok, så skriv, skriv och skriv från hjärtat så skapar du en bok.

Varför ska man läsa din bok?

Den ger en god bild av livet i brytningen från bondesamhället till industrisamhället.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag äger en skogsgård i Väla by som jag älskar och sköter med tanke på framtida generationer. Dagliga promenader är balsam för själen och underlättar skrivandet.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Personer som är intresserade av svensk historia i närtid.

 Köp boken här!