Så här använder du gestaltning

Gestaltning: exempel

Genom att använda dig av gestaltning gör du texten mer levande och intressant, du bjuder in läsaren till texten genom att berätta i bilder. Gestaltning går således ut på att låta läsaren att uppleva din berättelse genom karaktärernas handlingar, ord, tankar, upplevelser och känslor i motsats till att läsaren får historien refererad av författaren.

Ett råd: ställ dig frågan, hur visar det sig?

Ett exempel ur Vilhelm Mobergs Utvandrarna. Avsnittet berättar bland annat om att Karl Oskar och Kristinas äldsta dotter Anna föräter sig på undanställd gröt så att hon dör.

Tidigt på morgonen dog flickan i sina plågor.

Den som talade med Karl Oskar under de närmaste dagarna fick vänta på svar. Inte heller ett andra eller ett tredje tilltal lönade sig bättre. Fjärde gången svarade han med en fråga, som visade att han ingenting hade hört.

Nils undrade om han skulle gå ut och göra likkistan åt Anna. Den gången hörde Karl Oskar, och han svarade genast: Kistan åt sitt döda barn skulle han snickra själv. Det kunde inte bli fråga om annat.

Moberg berättar inte bokstavligt vad Karl Oskar känner. Läsaren förstår ändå vad Karl Oskar känner genom att beskriva hans beteende.

Han gick ut i skjulet, där han hade en hög kransågade furubräder liggande. Här fanns virke mer än nog att göra en likkista av. Och till den kista, som behövdes till Annas lilla magra kropp, åtgick det inte mycket trä. Fadern började plocka i högen, han ville välja ut raka, fina och knaggfria bräder, rent och barkfritt virke. Men han kasserade alla, som hans händer fick tag uti; Antingen var de krokiga eller vinda eller barkfläckiga eller kvistiga. Han tog upp den ena brädan efter den andra, synade den och kastade den ifrån sig. Så svårt det var att hitta någon i högen som dög, någon som kunde brukas till kista åt Anna.

Så fungerar alltså gestaltning. Vill du lära dig mer om gestaltning och bli en bättre författare? Då kanske Vulkans lektörstjänst är av intresse för dig!

Gestaltning Gestaltning