Berätta om din bok!
Idén till boken kom för tjugo år sedan då min mor var bosatt i Gränna. På kyrkogården i Gränna finns en gravsten över en präst vid namn Olof Fornander. Det hus min mor ägde låg i kvarteret Två Liljor. Jag valde att försöka skildra livet i Gränna under greve Per Brahes tid, d v s i boken åren 1677 och 1680 och huvudpersonerna blev då just denne Olof Fornander och Marike Voss med tyskt påbrå som var innehavare av en krog med namnet Två Liljor. Idén fanns från början men de olika karaktärerna i staden växte fram så småningom.

Hur kom boken till?

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har alltid skrivit och är journalist i botten med mångårig erfarenhet inom dagspress. Jag har också studerat historia och arkeologi bl a och arbetat på museer i Sverige. Historieintresset finns alltså där och det jag hittills skrivit är ofta anknutet till historia såväl det jag publicerat i hembygdsböcker som i andra publikationer.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Min omgivning är van vid mitt skrivande. Det har jag alltså sysslat med sedan min tidigaste ungdom och fortsätter med nu som pensionär. Fördelen med skrivande och annat skapande är ju att man aldrig blir för gammal.

Skriver du på något nytt nu?

Jag skriver på en självbiografisk historia med arbetsnamnet Farmors hus.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok? Det är bara att sätta igång, vara disciplinerad, d v s skriva varenda dag även om det känns motigt. Vidare skriva om och skriva om igen och vara självkritisk samt inte minst viktigt: läsa bra litteratur. Det har jag alltid gjort

Varför ska man läsa din bok?

Inte vet jag. Kanske Grännaborna tycker den är intressant. Det lär ge sig.

Vad gör du när du inte skriver?

Just nu läser jag grekiska och arbetar inom Röda korset med att lära asylsökande svenska här i vår lilla stad, bl a

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Kanske Grännaborna som sagt men risken finns att jag får på pälsen för det som är fel. Men det får man ta.

Köp boken här!