Berätta om din bok!
I boken berättar jag om min uppväxt, utbildning och utveckling i småstaden Lidköping. Jag skildrar hur jag utvecklas från en blyg och försiktig småskoleunge till en glad och framåt gymnasist. Boken bygger i huvudsak på mina hågkomster och dagböcker men också på Pappas anteckningar, brev och kort från släkt och vänner och annat som jag sparat. Jag försöker plocka fram det som betytt mest för min utveckling och vilka drivkrafter som finns inom mig för att jag ägnat mig åt olika aktiviteter. Skolans värld får ett stort utrymme men också mina olika fritidsaktiviteter.
I boken ger jag också en nära bild av mina närmaste släktingar och vänner och jag vågar också återge mina känslor kring mina förälskelser.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Jag har mer eller mindre regelbundet fört dagbok sedan 1953. De första åren redovisar jag mest fakta men längre fram vågar jag också teckna ner mina känslor. Då och då under årens lopp drömmer jag om att publicera memoarer kanske mest om mitt händelserika arbetsliv.
Först 2009, då jag upptäcker att det går att publicera material av egen kraft via nätet, tar jag mod till mig och ställer samman 5 volymer om Mitt naturvårdsliv, som jag kallar skriftserien. Där skildrar jag mitt yrkesliv från det att jag anställdes vid länsstyrelsen i Jönköpings län den 1 maj 1964 till min pensionering från Naturvårdsverket den 30 oktober 2003. Den omfattar ca 1700 sidor och är en personlig redovisning av mina insatser inom naturvården och friluftslivet.
Publiceringen av Mitt Naturvårdsliv gav mig modet till att också ge ut en skildring av mitt privatliv.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
För en tid sedan läste jag Robert Harris Krönika om Rom. Där fann jag den tänkvärda meningen ”Inget blir kvar utom orden”, fiktivt nedtecknad av Ciceros skrivarslav Marcus Tullius Tiro. Utan att ha vetat om det har jag nog i hela livet haft dessa ord som rättesnöre. Jag vill lämna något efter mig och det är nog det starkaste motivet för mig för att skriva memoarer. Under hela mitt liv har jag skrivit - förutom dagböckerna - artiklar och debattinlägg och jag har i mitt yrke hållit mängder av föredrag, allt för att försöka påverka olika skeenden. När jag är 18 år, arbetar jag som semestervikarie på Nya Lidköpingstidningen och får där blodad tand för publicistisk verksamhet. Jag inser tidigt ordets makt och tar alla chanser till att föra ut mina åsikter. Jag skriver ofta ledare i Naturvårdsverkets tidning Miljöaktuellt.

Skriver du på något nytt nu?
Jag skriver nu på andra delen av mina memoarer med titeln” GZ ligger i Lund”. Min Lundatid varar i något mer än fem år. Det är en livsavgörande epok i mitt liv. Jag finner min stora kärlek, Elsa, jag är Kurator i Västgöta nation, jag får ut min Fil. Mag.-examen och jag påbörjar mitt yrke – naturvårdarens.

Varför ska man läsa din bok?
Den som är intresserad av att få veta hur livet kan te sig och utvecklas för en människa på 1940-50-talen får en initierad skildring. Genom att till stor del bygga beskrivningen på dagboksanteckningar får man en närvaro, som efterkonstruktioner aldrig kan åstadkomma.
Boken speglar också småstadslivets olika skeenden dock alltid sett ur mitt egocentriska perspektiv.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Mina släktingar, vänner och bekanta och alla som är intresserade av hur jag haft det under min uppväxt samt de som finner glädje i att studera hur en grabb upplever sina ungdomsår.

Köp boken här!