Berätta om din bok!

Boken är en samling dikter som jag skrivit under mer än 40 år av mitt liv. Jag vill ge själen ett uttryck – och det här är ett av mina sätt att dela med mig av min själ. I en kultur, ett samhälle, som värderar fakta, intellekt, auktoriteter mycket högre än känsla och intuition, behöver vi återupprätta känslighetens och intuitionens värde. Själens visdom är vår inre auktoritet, vårt mest pålitliga verktyg när vi ska göra val i livet – OM vi lär oss lyssna på den.

 

Hur kom boken till? 

En mycket klok, kärleksfull och intuitiv människa uppmuntrade mig att sammanställa det jag skrivit genom åren och ge ut det. Så enkelt var det. Jag hade haft idén tidigare, men inte gjort slag i saken. Hans stöd gjorde att jag bestämde mig. Jag samlade ihop massor med dikter och började urvalsprocessen. Det skedde ganska snabbt – jag tänkte inte så mycket, utan gick på känn. Det blev naturligt att ta med det som kom med i boken. Också indelningen under olika rubriker kom till på ett okomplicerat sätt.

 

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen? 

Idén att publicera mina dikter och sångtexter fanns tidigare – dikterna var ju redan skrivna, även om jag också skrev ett antal av ren inspiration när jag insåg att nu ska jag faktiskt ge ut detta. Själva indelningen och utformningen växte fram under arbetet med materialet. Jag har själv lagt in all text hemma på min dator.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig? 

Livet, kärleken, längtan, insikter... Livets kringelikrokar och vindlingar genom mörker och ljus. Det är alltid en djup känsla som vill få ett uttryck. Det kan ibland kännas som att föda någonting. Först gör det ont i själen på något sätt, och när orden har kommit fram blir det en lättnad. Mycket av det jag skriver kommer genom mig – inte enbart från mig själv. Det finns många i den andliga världen som vill vara med och framföra sina budskap, som inspirerar mig. Det finns så mycket kärlek som vill komma till oss.

 

Skriver du på något nytt nu? 

Jag har några idéer till berättelser, som jag påbörjat tidigare. Mer kan jag inte säga nu.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Det viktigaste är nog att faktiskt GÖRA det, om det finns en stark längtan att dela med sig av sin egenupplevda eller påhittade historia till andra människor. Jag tror att det avgörande är att man faktiskt bestämmer sig, och sen gör det man behöver göra för att det ska bli verklighet. Kanske behöver man försöka hitta stöd från någon annan, som tror på en. Har man inte någon, kan man försöka jobba på sin självkänsla, sitt självvärde. Vi är alla värdefulla i det här stora pusslet som kallas för mänskligheten, och ofta inser vi inte det.

 

Varför ska man läsa din bok? 

Man ska läsa min bok om man vill inspireras att växa i själen och hitta sin egen sanning – ta reda på vem man är. Eller bara låta sig beröras av texterna, för det finns mycket hopp och kärlek i dikterna. Livet har så otroligt många nyanser, och vi behöver befria oss själva från alla skrivna och oskrivna regler för hur man ska vara, och vad man ska göra. Jag hoppas på att det finns en igenkänningsfaktor i dikterna, som kan tjäna som stöd för den som längtar efter att kliva ur den fyrkantiga tillvaron, full av andras åsikter, och lära känna vad man själv känner och vill.

 

Vad gör du när du inte skriver? 

Jag är sångerska/låtskrivare, och har jobbat mycket med musik. Jag älskar att vara utomhus i naturen och promenera. En av de viktigaste sakerna för mig är att ta hand om min hälsa på olika sätt, både med motion och med ren mat och dryck. Jag har ett starkt intresse för holistisk hälsa/medicin, där både fysisk, själslig, mental och andlig hälsa samverkar. Andlighet är väldigt viktigt för mig – men jag tillhör ingen religion. Jag lyssnar en hel del på guidade meditationer, för att hålla mig balanserad i vår kaotiska värld.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som vill förstås. Den som behöver stöd för sin längtan att leva med äkthet och lyssna på sitt inre kan säkert hitta det i dessa dikter. Jag tror att den som har en längtan att växa inuti, att förändra något i sitt liv, att ta sig ur det invanda ekorrhjulet, är den som kommer att läsa boken.