Berätta om din bok:

Två livsberättelser viras om varandra. Två kulturer blandas och våra liv har vävts samman. Jag har försökt att fånga min mans bakgrund från Etiopien och det typiska för kulturen och levnadssättet, liksom även min egen historia med ursprung i norra Västerbotten. Våra föräldrar levde i två helt skilda världar. De kämpade och möttes av motgångar, sjukdom och död, men livsviljan och gudsförtröstan bar dem.

Taye fick herdepojkens uppgift. Han lärde sig läsa på ett ovanligt sätt, tog sig vidare till huvudstaden, gick i skola och läste till präst. Själv växte jag upp vägg i vägg med bönhusets samlingslokal. Jag har skrivit om mina mor- och farföräldrar, mina föräldrar och om min egen uppväxt, och dagen när döden och sorgen trädde in i våra liv. Det är berättelser jag minns från min barndom. Jag skriver om den verklighet som format mitt liv.

Som ung folkskollärare och missionär kom jag till Etiopien och livet där innebar helt andra livsvillkor. Brevkontakten hem fungerade trots att inte vägar och kommunikationer fanns. Där var jag med och utbildade lärare som startade byskolor för barn. Så småningom träffade jag Taye och vår historia tillsammans och hur livet fortsatte, det måste man bara läsa.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé – eller växte den fram under skrivprocessen?

”Det låter som en saga”, sa vår dotter när hennes far berättade om sin barndom. Det gav mig idén att skriva ner hans berättelse. Sedan började jag skriva om mina far- och morföräldrar och frågade släktingar om deras minnen av dem. I en skrivarkurs fick jag uppslag och handledning. Allt eftersom började struktur och kapitel att ta form.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag känner det viktigt att dela med mig av det jag upplevt och samtidigt förmedla en kunskap om en tid som varit och inte längre finns kvar.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Mina släktingar och vänner har uppmuntrat mig och gett mig sitt fulla stöd. Andra har sagt: ”Det hade vi ingen aning om. Det ska bli intressant att läsa. Jag vill ha två ex.”

Skriver du på något nytt nu?

Inte för närvarande. Om det kommer något intressant att fördjupa sig i kan jag visst tänka mig att fortsätta och skriva. Det har liksom gett mersmak.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Jag hoppas att fler kan bli inspirerade att skriva. Sätt upp ett mål för din bok och målgrupp. Vilka vill du skriva för? Samla material och leta reda på gamla brev som ger tidsaktuell information. Skriv ner gamla skrönor och berättelser. Intervjua gamla släktingar om deras upplevelser och anteckna vad de säger. Sök efter gamla foton med tidstypiska detaljer. Börja ganska snart och skriv spontant och redigera efter ett tag. Avsätt vissa timmar i veckan då ”jobbet” är att skriva. Läs mycket skönlitteratur.

Vad gör du när du inte skriver? 

Så länge jag var kvar i arbetslivet fanns det bara lite tid över att skriva. Som pensionär har jag varvat volontärinsatser och församlingsengagemang med stunder att skriva. Det är också en förmån att nu få hjälpa barn och barnbarn och få hjälp av dem. Sedan tar hemarbete och koloniträdgården sin tid. Den ger också vila och ny inspiration i naturens under.

Varför ska man läsa din bok?

Den som är intresserad av att följa olika människoöden får samtidigt en inblick i gångna tiders levnadsförhållanden och traditioner, kultur och religion. Man kan följa förändringar och den utveckling som skett under det senaste århundradet.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag har i första hand skrivit för våra barn och barnbarn och syskon med barn. De har fått en dokumentation av nittonhundratalets familjehändelser i ett samhälle och en kyrka i förändring. Samtidigt riktar jag mig till alla de som känner igen sig och blir berörda av händelser och upplevelser i en gången tid. En tid som också har satt sina spår och avtryck i allas våra livsberättelser. Kanske någon kan få en bakgrund och förklaring till varför livet ser så annorlunda ut i dag.

Köp boken här!