Berätta om din bok!

– Min roman utspelar sig sommaren 1963 i Norduppland och Gävle med omnejd när det kalla kriget var som kallast. Boken handlar om 18-årige Ove som, tillsammans med sin nyvunna kärlek Siv, oförskyllt hamnar i händelsernas centrum och får assistera Kommissarie Sundgren under den heta sommarens händelser.

Hur kom boken till?

– Inspirerad av släkt och vänner från min gamla hembygd, återupptog jag mitt sedan länge vilande skrivarintresse och en något händelsefattig pensionärsvardag förbyttes snabbt till skrivarglädje.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

– Idén var att skildra miljöer och människor från 60-talet på ett trovärdigt sätt. Sedan växte handlingen fram efter hand under skrivandets gång.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

– Skrivandet är ett gammalt intresse som jag återupptog under pandemin. Jag har tidigare skrivit en opublicerad roman med handling förlagd till Rom och Sicilien. ”Affärer i Rom” heter den och det är en kriminalroman. Själva glädjen att skriva är min största inspirationskälla.

Skriver du på något nytt nu?

– Sista månaderna har jag inte haft tid att skriva, men en ny roman är på gång med samma huvudperson, men med ett helt annat innehåll. Jag har också påbörjat en novellsamling, men dess färdigställande ligger längre fram i tiden.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

– Börja skriva med öppna sinnen. Gå gärna en skrivarkurs först om du inte är en erfaren ordbehandlare. Kanske bör du också fundera över för vilka du vill skriva innan du börjar, men det viktigaste är att du känner glädje för vad du gör!

Varför ska man läsa din bok?

– Mitt syfte har varit att underhålla och skapa en lättläst spännande bok. Av de kommentarer jag hittills fått från läsare att döma, så har jag lyckats bra.

Vad gör du när du inte skriver?

– Då reser jag gärna och det finns alltid nya platser och möten att uppleva. Nya kulturer och människor ger mig perspektiv på tillvaron och förståelse och respekt för alla människor. Andra intressen är naturen, svampplockning, mat, vin och golf.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

– Alla från 15 år och uppåt.