Berätta om din bok!

Den handlar egentligen om mina föräldrars uppväxt men vill främst skildra hur det var att växa upp då för ca 100 år sedan. De klasskillnader som fanns och hur olika villkoren för flickor och pojkar kunde vara. Det är berättelser om glädje men även sorg. Lek och allvar.

 

Hur kom boken till?

Jag lovade en gång min mamma att jag skulle skriva och berätta om hennes uppväxt eftersom hon själv inte tyckte att hon klarade det. När sedan både hon och min pappa dog tyckte jag det var dags.

 

 Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det var klart från början vad boken skulle handla om och att jag ville skriva utifrån barnens perspektiv. Jag utgick från det som mina föräldrar berättat men efter intervjuer på plats i de två samhällena jag ville skildra växte nya ideer fram.

 

 Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har alltid tyckt om att formulera mig i skrift, att utveckla mitt skrivspråk men framförallt är det fantasin som styr. Jag har flera romaner i mitt huvud som vill komma fram. Min förra roman var grundad helt på fantasi. Även om Hjärtats saga bygger på verkliga händelser har jag ofta använt min fantasi när jag satt ihop innehållet.

 

 Skriver du på något nytt nu?

Jag skriver just nu på en roman om vänskapen mellan tre flickor. Det är en historia i dåtid, främst 50-och 60talen, och i nutid (ca.2010)

 

 Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Våga! Jag gick flera år med flera historier i huvudet som jag tänkte att jag borde skriva ner innan jag vågade mig på det. Det var inte lätt i början men med tid och vana flöt det på bättre. Be gärna någon läsa och kommentera det du skrivit. Använd Vulkan om du vill trycka det du skrivit. Allting blev då mycket enklare än jag kunnat föreställa mig.

 

 Varför ska man läsa din bok?

För att den berättar hur det var att vara barn för 100 år sedan. För att den bitvis är både rolig och sorglig. 

 

 Vad gör du när du inte skriver?

Jag är numera pensionär. Tycker om att röra på mig. Promenera, gå på gym och dansa när inte pandemin sätter stopp för det. Jag läser mycket och spelar bridge. Umgås med vänner.

 

 Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Den passa för alla åldrar.