Berätta om din bok!

Boken handlar om Hugo Tamm, viktig industrialist under industrialiseringen av Sverige i slutet av 1800-talet. Boken beskriver både hans personliga utveckling och hur han lyckas vända svåra kriser till framgång.

Hur kom boken till?

Jag har i mer än 40 år arbetat med företags utveckling. Tidigt insåg jag hur viktig företagets historia var för att förstå dagens situation. Har länge haft ambitionen att beskriva företags historia. Intresset för Hugo Tamm väcktes när jag insåg att han till skillnad från de flesta industrialister under 1800-talet var huvudägare i flera företag, i olika branscher, med helt olika förutsättningar.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Bokens upplägg utvecklades successivt och förändrades. Framförallt växte betydelsen av Hugo Tamms personliga utveckling och familjeliv allt eftersom jag skrev.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Det som driver mig är att lära mig något som jag inte kan, upptäcka spännande samband och sedan berätta det jag lärt mig.

Skriver du på något nytt nu?

Ja, jag har några idéer som jag kämpar med.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Ta hjälp, lyssna på råd, ha inte för bråttom.

Varför ska man läsa din bok?

Den beskriver både en intressant person och utvecklingen av flera viktiga företag mot bakgrunden av Sveriges omvandling från jordbruksland till industrination.

Vad gör du när du inte skriver?

Reser, läser och arbetar - inte nödvändigtvis i den ordningen.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag tycker bokens ämne har ett stort allmänt intresse och skulle bli glad om den lästes av personer som nalkas boken med vitt skilda perspektiv.