Berätta om din bok!
Berättelsen om ett hus och dess människor. En familjs öden i tid och rum. En gård med sina kammare och sitt stora kök under årens och årstidernas gång. Vad blir kvar av människorna som levt där, av all deras längtan? Och finns det någonting kvar av dem som dött där? Berättelsen om huset och familjen speglar också Sveriges utveckling från den tid då byn och gården var en livsform, till dagens rörliga kunskapssamhälle. Den är både realistisk och poetisk, och de berättande och beskrivande texterna varvas med dagboksanteckningar och brev.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Boken tillkom ur ett starkt behov av att minnas och bevara ett hus, en gård, så som de var under jordbrukareran. Jag hade stöd i min fars beskrivningar av huset, gamla brev från min farmor och berättelser jag hört från "förr i tiden". Det som händer i familjen och byn är idéer som uppstod under skrivandet.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Skrivandet uppstår i ett spänningsfält, i mellanrummen. Jag har givit ut fyra diktsamlingar och betraktade mig i första hand som poet innan fascinationen inför hus och platser krävde prosa för att bli förståeligt. I prosa finns också utrymmet för hur strukturer som klass och kön och historiens gång påverkar oss alla.

Varför ska man läsa din bok?
Det tror jag läsaren vet bäst själv. Det kan vara för nöjes skull, för att bli rörd eller berörd, för att känna igen sig eller för att lära något nytt. Själv läser jag helst böcker där jag känner att jag går in i en värld för sig. En av alla möjliga världar är byn Brusala där Hundra år av hemlängtan utspelas.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Författaren väljer inte sina läsare och kan aldrig veta vad de ska reagera på i texten.

 

Hundra år av hemlängtan Boken finns även i vår egen webbutik! Klicka på bilden för att komma dit!