Det är många som väljer att ge ut sina böcker på egen hand - främst på grund av friheten och kontrollen av att de får bestämma allt. Man får en frihet och kontroll över sina böcker som man annars inte får vid traditionell utgivning. Det här gäller alla aspekter av ens böcker och utgivningens alla steg, även det designmässiga och ens bokomslag.

Den som ska ge ut sin bok har ofta tänkt fram en bild på hur man vill ha sitt bokomslag - vilken känsla det ska förmedla och vilka bilder man vill ska nå läsaren. Omslaget är det första köparen ser och därför det mest avgörande till varför kunder fastnar för en bok och vill kolla närmare på den. Problemet är dock inte antal idéer som den utgivande författaren har, det brukar inte vara något problem, utan snarare hur man ska förhålla sig till det rent designmässigt. Problemet brukar ligga i att många av de egenutgivande författarna kanske inte har den erfarenheten av design som krävs, och för att se vad som kan funka på ett bokomslag från kundens synvinkel. För att det ska vara lättare att göra ett snyggt bokomslag som drar åt sig uppmärksamhet, måste man även veta vilka designmissar man bör undvika, därför har vi här gjort en lista på de vanligaste designmissarna som görs och kommit med lätta tips på hur ni ska kunna tänka istället.

Misstag 1: Typsnittet är för litet

Att välja en för liten storlek på sitt typsnitt är en vanlig miss. Det är viktigt att komma ihåg att många ser ditt omslag främst på webben - vilket kan innebära att potentiella köpare scrollar förbi din bok. Har din bok inte tillräckligt stor storlek på typsnitt så kommer den heller inte synas för köparen.

 

För litet typsnitt på omslag Exempel på för litet typsnitt

Misstag 2: För många lager av meddelanden på omslaget

Det är bra att ha en rad som förklarar att boken är en del av en serie 

DEN STÄNGDA PORTEN

Första delen om systrarna Jönsson

Däremot, om du har mer än en rad som förklarar att det är en serie, t.ex:

En roman om systerskap

DEN STÄNGDA PORTEN

Första boken om systrarna Jönsson

Så blir det för mycket text. 

Det går att inkludera extra fraser på omslaget som t.ex. ett citat från en recension, men då gäller det att vara försiktig för att det inte ska uppfattas som rörigt. Det är även viktigt att se till att all text som läggs till på omslaget ska vara betydligt mindre i storlek än titeln och ditt namn. Det finns en hierarki när det kommer till textstorlek på bokomslag som är viktig att hålla sig till för att hålla det designmässigt snyggt.  

Lägg inte till en förklarande paragraf som beskriver bokens innehåll på själva omslaget. Det ska läggas till på bokens baksida.

Misstag 3: Typsnittet är oseriöst

Det är vanligt att någon som skriver en bok inom en specifik genre även vill få fram det genom typsnitt. Det kan vara att du skriver en bok om skräck och därmed vill förtydliga det med att ha ett typsnitt som ser ut som rinnande blod — det kan lätt se amatörmässigt ut. Det gäller även olika typer av typsnitt som kan uppfattas som oseriösa. Det är alltså alltid en bra idé att samla in andras åsikter innan du bestämmer dig.

Misstag 4: Designen på omslaget berättar inte vilken genre det är

Köparen tar bara några sekunder på sig att fatta beslut om de är intresserade av just din bok eller inte. Därför är det viktigt med en design som berättar för köparen att din bok är inom den genre de är intresserade av.

Om vi säger att du har en deckare som ser ut som det här omslaget:

Otydligt omslag

med en bild på ett lugnt hav och en solnedgång, har du inget som faktiskt signalerar för köparen att det är just en deckare. Man vill ha ett omslag som så snabbt som möjligt berättar för köparen “här har du en bok i den genre du är intresserad av”.

Misstag 5: För många bilder på omslaget

Samma gäller här som i föregående punkt -  köparen tittar bara i några sekunder på vilken bok de är intresserade av - använder du för många bilder kommer boken att se plottrig ut och därmed inte intressant. Det kan även vara svårt att få till fler bilder på ett omslag och samtidigt få det att se sammanhängande ut om du är ovan med design. En professionell omslagsdesigner kan ofta ta dina idéer och skapa en attraktiv slutprodukt.

Misstag 6 : Bilden på omslaget är stulet

Vad du än gör - ta inte en bild du har googlat fram för att använda på ditt omslag. Det här kan räknas som stöld och det kan få rättsliga repressalier. 

Visste du att du får hjälp av en designer att formge ditt omslag om du beställer Vulkans Författarpaketet?