Berätta om din bok!

Den här boken börjar med livet och den slutar med livet. Boken handlar om livet. Livet är magiskt. Inte det magiska i ett barns grandiosa erfarenhet av att ge eller ta makten från någon och / eller något. Detta är det magiska i att inte veta, att respektera och acceptera vad som händer. Det handlar om att ge upp allt och inte försöka göra någonting åt någon eller någonting. Allt är precis som det är. Det är livets magi. Jag är inte viktig, ingen är. Vi är inte speciella alls. Och ändå är vi alla viktiga i de nya steg vi nu tar i denna tid och på den plats vi är. INGENTING ÄR PÅ GRUND AV MIG OCH SAMTIDIGT SÅ ÄR INGENTING UTAN MIG. Vi har alla något att bidra till detta livets hologram, något som är större än oss. Jag måste bara leva mitt liv nu och låta andra göra detsamma. Vi behöver förändra de beteenden som vi skapat från vår överlevnad som barn för att öppna för livet och nya utmaningar. Boken handlar också om mig, Marie Fridolf och hur hon beskriver sina fyra liv i detta liv och övergången mellan dem. Boken är inte en beskrivning eller detaljer om mina personliga trauman och sår. Du kommer inte att läsa om vad som hände, utan bara om hur allt blev förvandlat till gåvor. Att fastna i historien innebär att du öppnar dina trauman och då skulle vi båda gå vilse. Du kommer att läsa om min växt och hur jag helade mig själv utan att bli re-traumatiserad. Den här boken är fri och jag kan inte kontrollera eller vilja kontrollera vad någon gör med den.

Hur kom boken till?

Detta är en bok jag har skrivit i delar under de senaste två åren. Den tog form under den utbildning jag leder i Reconstructive och trauma. Delar av boken är ur en bok som jag började 2006 om kvinnan i mig, en bok som jag aldrig avslutade. Det var inte rätt tid i mitt liv. Vid den tiden hade mitt arbete som terapeut precis börjat ta form och jag kan nu se att 2006 var för tidigt för att sammanföra mina erfarenheter. Under det året hade jag också en erfarenhet i mitt andra arbete som samverkanskonsult, som tog mig tillbaka till många av mina gamla trauman. Detta ledde mig senare till stora förändringar av mitt tillvägagångssätt, mina beteende och mitt perspektiv på mig själv och livet. Jag är tacksam för det idag. Det tog mig nio år att kunna skriva igen från ärlighetens plats, den här gången på ett helt annat sätt.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Boken har växt fram och fanns inne i mig och jag skrev den i ett svep under tre månader juli-september 2017. Delar hade jag skrivit som kurslitteratur 2016. Sedan har jag fått hjälp med språket, vilket jag är mycket tacksam för.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag skrivet om livet och hur vi kan växa som människor. Jag skriver om det som vi kanske inte alltid talar om och vill lämna ut om oss själva. Livet, dess utveckling och nya utmaningar med handling har alltid inspirerat mig. Jag gillar växt. Jag är också övertygad om att vi alla arbetar för ett större syfte. Vad kanske vi inte vet, men djupt inne vet vi. Vi har alla något att bidra med och ingen är värd mer än någon annan. Jag har nu också startat en blogg på HUMANSKY.SE. Där jag kommer att skriva mer om livet.

Skriver du på något nytt nu?

Ja, jag skriver på en bok om community (gemenskaper) och system i sin kärna. Boken handlar om partnerskap och att växa från heligheten och helheten i livet. Detta var något som jag en gång i tiden forskade om och nu är det dags att gå dit igen men från en annan plats.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Jag följde min inre röst. Jag har tagit hjälp med att läsa språket, vilket inte är min starkaste sida. Mitt råd är att låt dig inspireras och låt aldrig språket bli ett hinder. Tänk om välden går miste om något du skulle kunna bidra med, om du låter dig hindras av språket. Jag har skrivit många böcker i mitt liv men det har varit i forskning eller som anställd i offentlig sektor. Jag har alltid tagit hjälp och sedan lärt mig mer och mer. För 20 år sedan skulle jag aldrig ha kunnat skriva en bok på engelska.

Varför ska man läsa din bok?

För att växa och bli inspirerad av att det finns olika sätt att se livet. Den kommer också att användas som litteratur i de utbildningar som vi har i Reconstructive.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag undervisar och håller workshops för människor som vill hitta sitt sanna jag och från det bidra till planetens utveckling. Det finns en skola som nu öppnas runt om i världen. Jag leder denna skola i Sverige. Reconstructive School of Sweden. www.reconstructiveschool.se.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag skriver den här boken för alla som letar efter svar på att vara en människa, för dem som är redo att gå i skuggan, till dem som söker mening i sitt liv. Jag är bara ett exempel, inte mer, en människa som kunde börja växa från vem jag är i mitt ursprung. En människa som började växa från det osynliga mot det synliga, för att använda Carola Castillo´s ord. Hon är den som har grundat Reconstructive School. Du kan läsa om hur vi kan se livet. Det är upp till dig att göra vad du vill med det du läser här. Detta kommer alltid att vara min sanning, vad som än händer. Min önskan är att du ska ta det jag skriver till ditt hjärta och öppna för din sanning.

Boken är för alla som

Vill förändras för att förändra vårt sätt att leva i denna tid och på denna planet. Det är bråttom nu. Vi lever historien för våra barn och barnbarn. Om vi förändras, förändrar vi också deras historia.