Boktiteln: Bondepraktikan eller Minnesbot för Lantmän

 

Berätta om din bok!

Detta är en avskrift av en gammal Promemoria eller Minnesbot som det hette på den tiden det begav sig.
Den behandlar det vardagliga livet och årstidernas växlingar som
det tedde sig för de flesta i Sverige för hundra år sen. Jag har tagit med de delar som fortfarande kan var aktuella. Jag har samtidigt utelämnat de delar som inte har någon aktualitet idag, som allt som behandlar kommunalstämmor, Kyrkstämmor vilket inte har något större intresse idag.
Boken är indelad i månader eftersom allt kretsade kring årstiderna för hundra år sen, originaltexten är skriven 1897.
Avsnitt som återkommer varje månad är Jordbruksarbete, Ladugård och stall, Fjäderfäskötsel, Biskötsel, Trädgårdsskötsel, Krukväxter samt jakt och fiske. Boken kan vara av stort intresse för alla som har en trädgårdstäppa, villa, husdjur eller som är intresserad av jakt eller fiske. Dessutom är boken en handbok i ekologisk odling vilket gör boken högaktuell i dag.
Jag har försökt bevara tidsandan från originalet, och därför har jag
använt ett något ålderdomligt språk i vissa delar av boken.

 


Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

 
 
Om du vill skriva, skriv bry dig inte om om omgivningen är skeptisk, kanske det bor en litterär begåvning som fortfarande är oupptäckt i dig. Och glöm inte att alla har en historia att berätta,oavsett vilka kunskaper eller upplevelser du har eller haft så finns det alltid andra som vill dela dessa med dig. Dessutom kostar det inte en förmögenhet att bli publicerad idag då Vulkan finns, så några ekonomiska risker behöver ingen ta vid publicerandet av sin bok.
 

Varför ska man läsa din bok?

 
 
Det kan finnas många olika anledningar, För att boken delvis är ett historiskt dokument, som är högaktuell i dag då vår mat till stora delar består av lite normala produkter spetsade med massor av kemikalier. Här kan alla få en inblick i riktig ekologisk odling, oavsett om man skall tillämpa odlingen i större skala eller enbart på kolonilotten eller i trädgårdstäppan. Dessutom beskriver boken jakt, fiske och djurhållning långt från dagens fabriksuppfödning av djur.

Vad gör du när du inte skriver?
 
Jag har pensionerat mig så jag känner mig inte bunden till något speciellt, utan jag disponerar min tid efter eget gottfinnande.
 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

 
 
Boken kan läsas av alla det finns avsnitt i bokenför den historiskt intressserade, för den som gillar att påta i trädgården, för den som gillar husdjur , ja även om du bara har blomkrukor så finns det detaljerade anvisningar om hur dessa skall skötas. Återkommande avsnitt är Jordbruksarbete, Ladugård och stall, Fjäderfäskötsel, Biskötsel, Trädgårdsskötsel, Krukväxter
samt jakt och fiske.

 

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
 
Iden till boken har jag haft i många år. Hela boken bygger på minnesanteckningar från en lantgård på 1800 talet, då all kunskap överfördes till kommande generatione, och i detta fall hade någon lagt ner mycket tid på att inte bara överföra allt i muntlig form, utan även mycket detaljerat skrivet ner allt.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
 
Mycket av drivkraften att skriva har alltid funnits hos mig, men under den yrkesverksamma delen av ens liv finns ofta inte den tid som krävs för skrivandet, eftersom författandet trots allt kräver ganska stor tid och koncentration, men nu då jag närmar mig pensionsåldern kan jag ta den tid som behövs.
 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
 
Omgivningens reaktioner är väl blandade, allt från likgiltighet till entusiasm.
 

Skriver du på något nytt nu?

 

Det kommer mer av författande från mig, jag har ytterligare några projekt på gång, det kan bli allt från fakta till romaner, eller varför inte deckare?