Boktitel: Familjesagan Geometri

 

Berätta om din bok!

Utgångspunkten för läroboken Familjesagan Geometri har varit förskolans tradition av lek och social träning. Lekfullt lärande är huvudtanken med materialet. Jag har utgått från sagan som berättarform – oftast en lustfylld upplevelse för barn. Sagans värld är ju barnens värld, och barn har lätt att identifiera sig med sagans situationer hur overkliga de än kan tyckas för den vuxne.

Sagans lyckliga slut är väl i sig en garanti för en harmonisk upplösning av äventyret, men samtidigt kan ju alltid barnet träda ut ur sagans värld om något annat viktigare inträffar (som trötthet/grinighet etc.). Var säker på att barnen ser fram emot nästa träff för att höra om nya äventyr och att aktivt kunna delta i dem!

Läromedlet Familjesagan Geometri består av ett pedagoghäfte och ett barnhäfte. Barnhäftet är försett med ett stort bildmaterial. Med hjälp av detta och alla små och stora tingestar omkring oss skapas unika lekar, övningar och sagostunder varje dag. Drivkraften i de här sammankomsterna är hela tiden barnets otåliga nyfikenhet, barnets gränslösa kreativitet och barnets aldrig sinande entreprenörsanda.

I Familjesagan Geometri samsas enkla geometriska former med handfasta praktiska tillämpningar. Barn kan faktiskt förstå och ta till sig de mest invecklade saker bara det hela presenteras på ett stimulerande sätt i sagor, sånger, lek och spel. Övningarna i läromedlet är många och skiftande, och de stöder pedagogen med sina olika förslag och inspirerande idéer.  Utbildningsmaterialet passar såväl på förskola som i förskoleklass och kräver inga speciella förkunskaper. Vidare behandlas på ett naturligt och integrerat sätt de viktigaste sociala mönstren med familjebildning, könsroller och konflikthantering. Även tankar om naturens roll och hållbar utveckling tas upp i berättelserna.

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det var mer eller mindre en färdig idé, när jag som förskollärare upplevde barnens entusiasm att få lära sig om allt i sin omgivning. Jag kände att jag måste möta dem på fullaste allvar.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Inspirationskällan till mitt skrivande är i första hand barnen och alla mina upplevelser av deras speciella värld, där entreprenörsandan lever även bland små mattesnillen. Hur ska vi fånga upp, stötta och vidareutveckla den här skapande förmågan hos barnen? Att hitta lösningar på den här stora frågan är ett viktigt incitament för mitt arbete.

I varje situation där goda tankar och höga ambitioner som de ovanstående skall förverkligas stöter vi på praktiska problem. Hur gör man bäst? Vad finns det för hjälpmedel att ta till? Jo, medlet heter Familjesagan Geometri, en bokidé som vuxit fram i arbetet med barn i åldern 1 – 3. Är matematik för svårt för barn och måste undvikas? Kan det plockas bort ur det verkliga livet? Svaret är givet: Nej, aldrig någonsin! Det finns involverat i allt som vi tänker och allt som vi gör – från de allra första åren av vår jordiska tillvaro.

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Positivt och glatt överraskade, för på något plan blir ju mina kollegor och övriga vänner också involverade, t.ex. alla intryck och upplevelser som vi delar och som speglas direkt eller indirekt i mina böcker.

 

Skriver du på något nytt nu?

Ja, det finns ständigt nya idéer, men det fattas som alltid tid och tålamod.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Det är alltid svårt att ge råd – och lite förmätet. Varje aktiv person har egna erfarenheter och idéer att förmedla. Formen för att förverkliga detta måste varje individ nog försöka hitta hos sig själv.

 

Varför ska man läsa din bok?

Jag tror inte att man ska läsa boken, man skall arbeta med den och få inspiration av materialet och tillämpa sina egna idéer. Framförallt riktar boken sig till alla som har med barn att göra, allt från småbarnsföräldrar till professionella pedagoger.

 

Vad gör du när du inte skriver?

Jag söker ofta inspiration från naturen, från bra litteratur och sist men inte minst musik. Mycket tid går också åt att umgås med familj och vänner.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

De som har ett genuint intresse för barn och bryr sig om deras positiva utveckling.