Berätta om dina böcker!
Det gäller två böcker, som jag samtidigt publicerar. Fritz Lennarts Konst och Fritz Lennarts Konst 2, den förstnämnda har tre avsnitt: Tuschteckningar, kritteckningar och akvareller. I boken ges en förklaring till varför  varje bild har kommit till eller varför den blev som den blev. Tillkomsten är oftast ett resultat av experimentlusta för att undersöka vad som kan åstadkommas i spontanitet och slump. Varje bild har fått sin text begränsad till högst en sida. Läsaren uppmanas till att först studera bilden och själv tolka den och i andra hand ta del av konstnärens förklaring av bilden, på detta sätt berikas varje bild med två upplevelser.  I den sistnämnda boken Fritz Lennarts Konst 2 behandlar jag mina oljemålningar kompletterade med en text i form av en fiktiv berättelse, kaptenen, kaptenens fru, kocken, och älskarinnan.
Hur kom böckerna till?
I båda dessa fall kom böckerna till genom att jag ville berätta om mina bilder och målningar, därför att jag upplevt att de flesta betraktare oftast hade svårt att uttrycka eller förstå vad de tittade på. Jag förutsätter att böckerna ger kunskap om hur olika vi ser på bilder, och att en bild egentligen får lika många tolkningar, som den har betraktare.
Vad får dig att vilja skriva, vad onspirerar dig?
Det som får mig att skriva är ett starkt uttrycksbehov och jag är övertygad om att en text har större tyngd än en muntligt uttalad mening. Texten blir ett dokument över en människas tankar och fantasier under en skrivperiod i livet, som oftast följs av ytterligare skrivperioder, genom att det är så spännande att se hur mening efter mening resulterar i en berättelse och slutligen ett beslut, att ge ut en bok av det som åstadkommits.
Hur reagerade omgivningen på ditt författarskap?
De här två böckerna är den sjätte respektive sjunde bok jag publicerar och den närmaste omgivningen har nu accepterat och i viss mån förvånats över min skrivarlust.
Skriver du på något nytt nu?
För tillfället har jag inte startat upp något nytt projekt beroende på att min skrivaraktivitet hör hösten och vintern till. Jag har tidigare gett ut två romaner och en tredje roman känns lockande att börja med under kulna höstkvällar och nätter.
Har du något råd till andra som vill skriva en bok?
Det bästa råd jag har att ge är: att börja skriva om händelser och erfarenheter man har haft i livet inordnade i en fiktiv historia där man låter fantasin krydda de egna erfarenheterna. Alternativt skriva en faktabok i en hobby, som man är väl bevandrad i. Publicera den på vulkans tekniska plattform och känna glädjen med att ha en egen publicerad bok i handen.
Varför ska man läsa dina böcker?
Man ska läsa mina böcker därför att de har, verklighetsförankring, ett stänk av humor, de är till viss del småfräcka utan runda ord och de har även en del kunskap att ge.
Vad gör du när du inte skriver?
När jag inte skriver, målar jag, underhåller min fru med högläsning av egna dikter, seglar i östgötska skärgården och läser romaner.