Boktitel: En liten text om världsfrågorna
 
Berätta om din bok!
 
Boken jag har skrivit tar upp de världsfrågor som vi har idag tex de snedfördelade världsresurserna som leder till att det inte är fred i fattiga länder, energiproblemet och hur att lösa energikrisen miljövänligt "all" vetenskap som har med energi att göra. Jag börjar boken med en del vetenskapliga stora frågor om universum och går sedan vidare till en del religiösa stora frågor som är viktig för religionen och beskriver hela förhållningssättet och skilnaderna i vetenskap och religion. Jag tar även upp mindre viktiga frågor som tex "hur att hålla en god diet" medn även andra frågor som "hur blev livet till på Jorden", "finns det liv någon annanstans?" och "finns det liv efter döden?" etc. Många frågor man har blir besvarade eftersom de är underförstådda i texten när man läser boken.
 
 
Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte
den fram under skrivprocessen?
 
Jag har funderat på att skriva denna bok hela mitt liv och har nu gjort det tillsist om inte för andras skull att njuta av så för min egen del. Boken känns lite personlig. Jag vet inte varför men jag har alltid velat skriva den. Att skriva själva boken tog sedan inte så lång tid. 
 
 
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
 
Jag har alltid vara bra på att knäcka gåtor och har ett ganska abstrakt tänkande därav de vetenskapliga och religiösa frågorna jag tar upp i boken. Jag är amatörastronom och
datorprogrammerare. Så problemen med världsfrågorna både religiösa och sådant som tex berör de snedfördelade världsresurserna och freden på vår jord har alltid intresserat mig och därtill hör ju naturligtvis vetenskapliga frågor. Jag försöker här hitta ett svar på de vanligaste frågorna i vår tid dch framförallt världsfrågorna.
 
 
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
 
Jag har bara fått positivt beröm från min omgiving. Min pappa som har givit ut flera böcker och andra släktingar har kommenterat boken. DE säger att den väcker intresse, har en bra disposition och skulle även tänka sig att om inte bara läsa igenom den utan faktiskt köpa den om den, lite skämtsamt, kostade mindre än 200 kronor (vilket den gör) i bokhandeln.
 
 
Skriver du på något nytt nu?
 
Jag har just för ögonblicket inga nya ideer på gång kanske för att jag inte ser mig själv riktigt som en författare som skall så att säga "leva på sitt gebit". Jag ville bara ge ut en bok helt enkelt
och som jag själv tycker är intressant att ge ut. Men man vet aldrig. Kanske jag skriver en novellsamling med blandad fantasy, thriller och science fiction i framtiden.
 
 
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
 
Jag skulle vilja säga att om man har svårt att hitta ett förlag som skall ge ut ens bok så är vulkan.se ett bra "första steg" på att få en bok utgiven.
 
 
Varför ska man läsa din bok?
 
Min bok väcker genast intresse för kritik och diskussion därför att jag står ganska starkt i min åsikt och har valt t.ex. de vetenskapliga teorier som intresserar mig mest. Men samtidigt "krymper" jag de stora frågorna och levererar de lämpligaste svaren på ett par sidor. Boken tillhör allmänbildningen idag och visa svåra begrepp inom vetenskap etc är ganska förenklat skrivet. Det manar på de som har en högre utbildning att tänka mer kreativt och lyfter upp de som har en lägre utbildning.
 
 
Vad gör du när du inte skriver?
 
Jag arbetar med min dator och är lyssnar mycket på musik t.ex. Techno/trance samt 80-90 tal. Det är min stående hobby.
 
 
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
 
 Boken vänder sig inte enbart till vetenskapsmän utan är också givande läsning för den som inte kan så mycket. Därav kan man inte direkt säga att den bara är populärvetenskap. Den innheåller mycket riktig kunskap. Och där min "utbildning tar slut" sporrar de med högre utbildning att utveckla sig mer. Kreativ läsning. Men den är också lämplig för de som kanske har lite svårt med matematik och Fysik. Den sträcker sig över många områden och går emot andra böcker som givits ut som handlar om dålig ockultism och kreationism. Min bok tar även upp en del religiösa frågor. Jag försökte först ge ut boken till ett förlag men de sinkade mig i ett år. Nu märker jag att redan här på Vulkan.se att det kommit in liknande böcker under rubriken vetenskap som påminner om min bok. Jag menar att min bok sticker ut bland dessa och väger tyngre eftersom den rymmer mer kunskap. Boken är en "nutidsorienterad bok" så saker som skrivits kommer vara för gamla om  tio år. Boken hör hemma på 2000 talet. Man kan förstå valet av omslag på boken "Le penseur" av Auguste Rodin (Tänkaren) eftersom den spänner över måna kunskapsområden. Men även andra författare har använt sig av den bilden som omslag på sina böcker. Jag menar litet att omslaget talar för sig självt litet eftersom man har fått agera lite som just "Tänkare" för att finna svaren på dessa gåtor.