Berätta om din bok!
Det är en handbok och inspirations bok i coaching !  Enkel !

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram
under skrivprocessen?

Under det senaste 3 åren då jag arbetat med utbildning och mentorskap för coacher har själv skrivit ner mina insikter kortfattat och enkelt. Jag är inte van att ha väskor alltså portföljer eller handväskor, jag har en liten almenacka och skrivbok. Därav har jag under årenslopp kokat ner allt mitt utbildningsmaterial till denna lilla enkla bok, för att jag själv ska använda den, den är lätt i väskan !

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
En utmaning.
Jag älskar att läsa böcker, böcker är kul, så kanske är det böcker som inspirerar mig och att andra skriver.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Vet inte ? vi får fråga dom!

Skriver du på något nytt nu?
Absolut, håller på för fullt !  skit kul.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Don´t talk about it, just do it!
Minsta lilla ide´och tanke som finns till att skriva, GÖR DET, det behövs mycket böcker.

Varför ska man läsa din bok?
Är du intresserad av människor och din utveckling, är du intresserad av coaching, är du coach, ska du absolut läsa den !

Vad gör du när du inte skriver?
Coachar.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Alla som är på G som vill göra sitt liv enklare.
Men jag kommer använda den i mina seminarer och workshops
"VILJA, FOKUS, PLAN, LÄRA" vill du göra ditt arbete och liv enkelt?