Berätta om din bok!

 Boken Blågrön horisont är tredje delen i en trilogi som handlar om den unge sjömannen Heikkos äventyr. Första delen heter Röd Sand och den andra Pala Pala – färd mot atollen. Heikko har nu hunnit bli några år äldre och arbetar som befäl ombord. En undermedveten längtan efter något mera och djupare än bara sjölivets slit får vissa konsekvenser. Exempel på detta är att det går mycket lätt för en äventyrslysten kvinna att förföra honom – och senare tvingas han också in i ett långvarigt förhållande med en betydligt yngre kvinna.
 Arbetet ombord tar honom också in i en del olyckliga omständigheter där det krävs mycket av hans erfarenhet och yrkeskunskap för att alla ska klara sig helskinnade.
 
Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
 
Jag minns tydligt min salig mor Fannys tårfyllda ögon när vi satt hemma i kammaren och lyssnade på en radioutsändning. Det var fråga om slutskedet i en riksomfattande uppsatstävling där skolbarn i en viss ålder hade deltagit. Jag som var en av dessa hade valt rubriken ”Europas vulkaner” av tre möjliga. Nu blev jag ”bara” nummer tre därför att jag tyvärr hade glömt den numera kända vulkanön Stromboli. Men i radion valde man att börja redovisningen med att läsa ”tredje bästa”,  vilket var en stor händelse i min familj. Det var ju jag!
Jag minns också min mors arga minspel när hon kastade sig upp på en cykel, trampade ner till byns bibliotek och läxade upp den stackars manliga bibliotekarien som förvägrat mig låna Steinbecks ”Den röda ponnyn” och ”Möss och människor” – med motivering: ”det där är inte läsning för ett barn…” Nu fick jag läsa dem i alla fall, således!
 Nu menar jag att dessa två exempel ur mitt minne är en bra förklaring till min enorma läslusta under årens lopp, samt att jag redan som barn fick itutat i mig att jag hade ”ådran”. Till slut tror man på det själv.
När jag sedan som ung lättmatros hamnade ut för ett vådligt trauma ombord på ett fartyg lastat med svensk järnmalm i Nordsjön - en meteorologisk nyck tog död på tusentals människor i Nordeuropa samt förliste många fartyg - var grogrunden satt för det som långt senare skulle bli den här trilogin.
 
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
 
Som tur är har jag en skrivarlya i Täby där jag kan dra mig tillbaka och sluta mig inom mig själv. Jag är nog ganska jobbig att ha att göra med, när det ”rinner på”. Men för övrigt tycker jag mig ha ett mycket varmt stöd i författandet av de allra närmaste; många bekanta hör också av sig med hejarop och förhandsbeställningar.
 
Skriver du på något nytt nu?
 
Det tog fyra år att skriva Blågrön horisont, men samtidigt har jag under tiden fått in grejer i tidskrifter samt fick också med tre noveller i Bokanjärernas ”Trampa däck” – så, aningen trött är man! Men icke desto mindre ligger det flera uppslag till ”Den nya” och ulmar därinne på hjärnbarken.
 
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
 
De allra flesta har något att berätta, vilket konstateras på det enorma utbudet av läsestoff på marknaden idag. Problemet för en nybörjare är att komma igång och jag tror att det inte går att starta skrivandet utan att ha skisserna relativt klara i skallen: ”vad är det jag vill berätta?” Sedan behövs ett gott självförtroende, envishet och själv brukar jag säga att man kan sätta likhetstecken mellan orden nyfikenhet och kreativitet.
 
Varför ska man läsa din bok?
 
De allra flesta som hör av sig med kommentarer är maritimt intresserade. Många av läsarna har jag mycket stor respekt för, bland annat sådana som är kända för den här sortens litteratur. Mina texter tar indirekt upp yrkesgruppens ensamhet ombord på det lilla samhället på drift; hur just detta utvecklar sig när personen kommer iland och i kontakt med ”vanliga människor” på terra firma.
 
Vad gör du när du inte skriver?
 
Jag har alltid varit en bokälskare; har kanske tvåtusen böcker i min skrivarlya, vilket innebär att jag läser mycket! Jag försöker också ta igen det jag tidigare förlorat i umgänget med de allra närmaste. Dessutom målar jag och några av verken kan beskådas på min hemsida www.hindersson.com
 
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
 
Jag skulle gärna se att många flera läste mina böcker. Detta för att närmare bekanta sig med min bakgrunds yrkesgrupper med massor av filosofer, levnadskonstnärer och skansadvokater.