Berätta om din bok!
Min bok är en samling essäer om brott och berättelser om brott i historien, baserade på min avhandling ”Androm till varnagel…” och artiklar jag publicerat i vetenskapliga tidskrifter.
Jag skriver om min största upptäckt: att kvinnorna i början av 1700-talet i Stockholm begick fler brott än männen, vilket är helt unikt i mänsklighetens hela historia!
Ett annat fynd jag gjort är en samling med 500 skillingtryck, katalogiserade som sånger om ”Missdådare” – från 1583 och framåt. De sista är från 1937 och handlar om bildsköne Bengtsson och Sol- och våraren Eriksson, senare känd som Raskenstam.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram
under skrivprocessen?
Själva boken var en färdig idé men Den är resultatet av 20 års forskning som har varit inriktat på ett antal teman, här finns också essäer om avrättningar, folkkultur, sodomiter, spritsmuggling, myteri och militärt rättsväsende, mm

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag har alltid skrivit, men just det här ämnet kom till mig för tjugo år sedan då jag skulle börja skriva min avhandling i ekonomisk historia och öppnade Kriminalprotokollet från Stockholms Rådhusrätt från 1702, en handskriven lunta på 1400 sidor – jag blev helt fascinerad av de människoöden som dök upp och på den vägen är det.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Det har varit en blandad reaktion – hos det akademiska etablissemanget ligger jag väl inte så bra till… genushistoria ska ju helst handla om hur synd det varit om kvinnorna, inte om att de faktiskt kan vara brottsliga och det i högre grad än männen! Men här reagerar kvinnorna som andra förtryckta grupper – just genom att begå brott!

Skriver du på något nytt nu?
Jag arbetar på en bok om den organiserade brottslighetens historia i Sverige, på engelska: ”From Vikings to Bikers…”

 Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Ja, det är bara att sätta igång. Det finns bara ett sätt att lära sig skriva, det är att göra det – och slutligen: bra research!

Varför ska man läsa din bok?
Den ger en otroligt levande inblick i hur folk hade det förr in tiden, inte bara brottslingar utan alla möjliga: soldater och båtsmän, fattiga kvinnor, hantverkare, pigor och betjänter, ensamma mödrar, och inte minst bisexuella!

Vad gör du när du inte skriver?
Jag ägnar mig åt min familj och i mån av tid vänner, spelar dataspel, uppträder som trubadur och föredragshållare, samt är politiskt aktiv.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Alla som är intresserade av kvinnor, brott, historia och musik!