Berätta om din bok!
Boken är en blandning av fakta och egna erfarenheter. Den tar upp migration utifrån ett historisk perspektiv med fokus på Sverige. Från att ha varit ett utvandringsland blir Sverige istället ett invandringsland. Invandringen bidrar till uppbyggnaden av dagens välfärdssamhälle. Men i samband med att invandringen ökar så förändras också invandringspolitiken. Invandringspolitiken är ett av de viktigaste valfrågorna. Vilken politik man driver påverkar även medborgarnas inställning till invandring och invandrare.
Hur kom boken till?
Jag har känt att det saknas faktakunskaper när man diskuterar invandringsfrågor. I synnerhet kunskap om de fördelar som medföljer med invandringen.
Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Det har varit svårt att begränsa sig när man skriver. Det finns så mycket man vill skriva om. I stort hade jag en färdig idé när jag började skriva.
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Invandringen skuldbeläggs orättvist när jobben minskar, när ekonomin går dåligt. Jag har velat slå hål på de myterna. Samtidigt som jag förespråkar en värld där alla världsmedborgare kan leva tillsammans.
Skriver du på något nytt nu?
Nej, men jag har ett par idéer.
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Att man ska börja på en gång och inte skjuta upp det.
Varför ska man läsa din bok?
I boken tar jag upp en del egna upplevelse. Det är allt ifrån barndomsminnen till rasistiska händelser. I boken finns även en del fakta från egna undersökningar som inte presenterats på andra håll.
Vad gör du när du inte skriver?
Jag jobbar på ett Apotek.
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Det vore bra om många beslutsfattande politiker kunde läsa det. Sverige har en intressant historisk migrationspolitik. De som är intresserad av ämnet kommer nog tycka om boken.
Författare Bayram Uludag