Berätta om din bok!

Den här boken var inte planerad. Den trängde sig på mig. Den bygger på mina dagboksanteckningar under en trettio dagar lång retreat hos Jesuiterna i Dublin. Under en sådan retreat mediterar man fem gånger om dagen efter olika teman, oftast texter ur Bibeln. Man träffar sin andliga vägledare en gång om dagen och berättar vad som hänt inom en under det gångna dygnet. Tillsammans utvärderar man det. Sedan får man nya texter att meditera över.

Hur kom boken till?

Jag sökte mig till den här långa retreaten därför att jag vill uppleva Guds närhet. Det fick jag också. Men först sedan jag lärt känna mig själv. Många kristna mystiker säger att man måste vara sig själv för att kunna erfara Gud. Det fick jag erfara under den här retreaten.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Under mina meditationer dök minnen upp som jag i stort sett glömt bort. Nu dök de upp som en verklighet här och nu. Det var minnen som präglat min person och gett mig olika psykiska symtom. Under retreaten rullades en del av mitt liv upp framför mig och jag fick möjlighet att omvärdera det, intellektuellt och känslomässigt. Samtidigt kunde jag känna Guds närvaro. Efter retreaten kändes det som att jag blivit en helt annan människa, trygg i mig själv och med mitt liv och med en ny tillit till Gud.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag insåg efter ett tag att jag borde skriva om den här retreaten för att visa andra som söker Guds närhet hur det kan gå till. Därför skrev jag boken. Jag utgår helt från mina dagboksanteckningar men har redigerat dem. Jag är övertygad om att den här boken kan vara ett stöd för alla som söker Gud och för alla som söker en tro. Trots att boken är utpräglat kristen tror jag att en sådan utveckling som min kan ske hos alla som mediterar. Jag tror att den kan vara givande för både troende, sökare och själavårdare. Den är också skönlitterär. Mina minnen beskriver min livsresa från Wien till krigets Finland och sedan Sverige.

Varför ska man läsa din bok?

Jag är psykiater och psykoanalytiker. Jag har gått i psykoanalys fyra plus fyra år och arbetar framgångsrikt med psykoanalytisk psykoterapi. Det betyder att de flesta av mina patienter lämnar mig med tacksamhet och självkänsla. Numera är jag också andlig vägledare med en utbildning på elva veckor hos jesuiterna i Guelph utanför Toronto. Jag håller på att skriva en bok om andlig vägledning och psykoanalys. Jag har också skrivit böcker tidigare:

”Vandringssånger” 2012 en samling dikter jag skrev under och strax efter min trettiodagars retreat.

”Bortom drifterna” 1998 om psykoanalys och tro. Översatt till engelska

”Kvinnliga och manliga mönster” 1990 om psykiska könsmönster. Översatt till grekiska.

”Psykosomatiska sjukdomar” 1983 ett litet häfte.

”Psykiatrisk sjukdomslära” 1973