Berätta om din bok.

Boken handlar om barn som lever i en miljö, där de inte har det så lätt. Den speglar de känslor, som många barn idag lever under. Det finns familjer, där föräldrar är osams. Många lever utan sin mamma eller pappa. En del lever under socioekonomiskt svåra livsvillkor. Det kan vara viktigt för barn att känna igen sig i litteraturen. Att dessa barns problematik adresseras med allvar och respekt. Joar är mobbad i skolan och lever ensam med sin mamma, som har dålig ekonomi. Sebastian har levt med en styvpappa som suttit i fängelse och har utvecklat ilska, som ger sig till känna genom att han mobbar andra. Den tredje pojken har varit med om en bilolycka och förlorat en arm och lever i sorg efter sin döda pappa. De har alla en sak gemensamt. De längtar efter kärlek och vill bli sedda. I en värld i fantasin utspelar sig ett äventyr och ibland läcker övernaturliga fenomen ner från denna parallella värld i verkligheten.

 

Hur kom boken till?

När min son gick i mellanstadiet, blev han utsatt för mobbning i skolan. Det var en hemsk tid som förälder, då började jag skriva.

 

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det växte fram, när jag började skriva

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

 Det finns inom mig, och vill komma ut. Inspirationen kommer till mig i omgångar och ibland får det vila.

 

Skriver du på något nytt nu?

 Ja, jag skriver ett manuskript till musikalen som bygger på boken och jag har en idé till en ny bok.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

 Våga tro på din förmåga och skriv utan att kritisera dig själv för hårt.

 

Varför ska man läsa din bok?

 Den ger hopp om kärlek och det finns mycket värme mitt i allt elände.

 

Vad gör du när du inte skriver?

 Jag jobbar som teaterlärare. Träffar mycket barn och ungdomar. Jobbar också intensivt i föreningslivet med mänskliga rättigheter.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Drömmen är att den ska läsas som diskussionsunderlag i klasser i mellanstadiet och av barn i mellanstadiet. För mig är det en bok om värdegrund, kärlek och brister hos vuxna som är mycket mänskliga.