Berätta om din bok!

Min bok är en diktsamling med personliga dikter/texter och handlar om mig själv, andra, platser och känslor, både filosofiska och mer jordnära, som handlar om det jag upplevt omkring mig. Väldigt mycket text med fokus på ’jag’ och de människor/platser jag sett och mött.

Hur kom boken till?

Min bok kom till då jag började resa runt och arbeta i Sverige och Norge. Det var en omtumlande och utvecklande upplevelse att göra detta, jag träffade mycket olika människor och platser och då skrev jag ned mycket av detta i form av dikt och texter. Men också hur det kändes att komma hem till [Ödeshög] och möta allt det som jag rände kände till och sett förut.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag visste att det skulle bli en diktsamling men inte vad den skulle heta eller hur texterna skulle se ut som helhet. Framsidan av boken är en bild, som med hjälp av en formgivare som gjort om den till ett mer konstnärligt uttryck, från Fatmomakke i Västerbotten som jag tog under en av de episoder jag arbetade i fjällen som mycket av texterna kommer ifrån. Kanske att när jag tog den bilden att jag visste vad själva diktsamlingen skulle växa fram till.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Skriva för mig är någonting hjälplöst nästan, jag har alltid gjort det och det när nästan jag inte reflekterar över att jag gör det.  Det är en stor del av mig. Men självklart är det stora författare som inspirerat mig till att ”bygga upp vackra meningar som hänför och slår mig” som jag kanske skulle uttrycka det, varav Ivar Lo-Johansson alltid varit en stor idol för mig vad gäller författarskapandet eller att bara skriva.

Skriver du på något nytt nu?

Just nu skriver jag på en novellsamling som handlar om ungdomar, främst kring ungdomar som har problem av något slag.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Hitta sin kärna och utgå ifrån det även om man misstror sig själv ibland.

Varför ska man läsa din bok?

Jag tror många kan känna igen sig, antingen har man varit där i det sökande stadiet själv eller så är man på väg eller mitt uppe i det. Jag tror det är något alla går igenom mer eller mindre.

Vad gör du när du inte skriver?

Mitt liv består främst av skola, jobb och mitt egna skrivande. Familj, vänner och pojkvännen är såklart viktigt också (vilket framgår i min diktsamling också).

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Gymnasieungdomar och unga vuxna. Men egentligen, alla som på något sätt skulle vara intresserade av poesi och uttryckande texter.