Berätta om din bok!
Boken är en biografi av det ovanliga slaget. Den handlar om en släkt från ett annorlunda land, under en annan tid, på en nära nog okänd del av vårt klot. Berättelsen tar sin början på 1830-talet i den tidigare nederländska kolonin Surinam i norra Sydamerika och öppnar en värld som är helt främmande för en svensk på 2010-talet. Den sträcker sig sedan över näst-an tvåhundra år och knyter samman Surinam med Polen, Nederländerna, Spanien och Sve-rige.
Freiherr Carl August von Woiski, en polsk-preussisk militär och adelsman, hamnar 1830 som politisk flykting i Nederländerna. Därifrån tar han sig 1835 till Surinam där han blir plantage- och slavägare. En av hans slavinnor, Clasina, föder honom tre barn och den aktuella släkten Woiski tar sin början. Boken följer familjens öden från mitten av 1800-talet ända fram till 2013.
Ett av deras barnbarnsbarn, Max Woiski (1911-1981), blir jazzmusiker och spelar en säregen flöjt, en flageolettflöjt. 1936 flyttar han till Nederländerna. Under andra världskriget förbjuds jazzen och han börjar ägna sig åt den latinamerikanska och karibiska musiken. Efter kriget utvecklas han till en firad musiker, kompositör och orkesterledare i Nederländerna och i slutet av 1950-talet flyttar han med familjen till Mallorca i Spanien. Även flera av hans barn och barnbarn viger sina liv åt musik och show-business. Jag, en av hans söner, flyttar på sextio-talet till Sverige, där jag i princip har bott hela mitt vuxna liv. Jag arbetar först som sångartist, växlar så småningom till krögare, blir sedan civilekonom, revisor och finanskonsult.
Boken innehåller en hel del dramatiska vändpunkter och lustiga skrönor, den är kryddad med historiska skeenden, musik, show-business och krogliv. Den berör också delar av rasismens utveckling i Europa, varför den även kan ses som ett inlägg i dagens rådande debatt.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Det började som ett släktforskningsprojekt vars primära syfte var att dokumentera släktens öden och familjens äventyr för mina svenskfödda barn och barnbarn. Under processens gång visade fler och fler släktingar och bekanta, utspridda över hela världen, stort intresse för projektet och därför lät jag det utvecklas till en biografi och släktkrönika av romankaraktär.
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
”Varje människa bör skriva en bok och måla en tavla under sitt liv” sägs det ju, och det här är min bok! Tavlor har jag redan gjort en masse. Jag har skrivit i många år, men mestadels PM, rapporter och avhandlingar. Att jag nu ville skriva en bok, handlar mest om att min omgivning anser att jag har en intressant historia att berätta.
5 Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Eftersom hela projektet tog sex år, fanns det många som kände sig tveksamma till att jag någonsin skulle föra det i hamn. Jag har dock haft ett oerhört stöd av vänner och släktingar, inte minst av min hustru. Hon har dessutom genom sitt fotointresse bidragit med många fotografier till boken.
Skriver du på något nytt nu?
Jag kommer nu att översätta boken till nederländska och engelska, vilket säkert kommer att ge mig ytterligare ett års arbete. I övrigt skriver jag inte på något nytt.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Det är väl mestadels det som många andra som skriver har förmedlat. Ett antal nyckelord är dock:
- Disciplin - försök att skriva varje dag. Gör det till ett arbete.
- Research - speciellt om man ska skriva en biografi, är researchen A och O.
- Läs mycket - lär dig av hur andra har gjort.
- Gå en författarkurs - mig har det hjälpt oerhört mycket.
- Feedback - Låt dina närmaste läsa det du åstadkommit underhand och inhämta deras synpunkter.

Varför ska man läsa din bok?
Berättelsen har flera infallsvinklar och historiska värden. Den berör Sydamerika och Västindien, slaveriet, jazzmusiken och rasismen i Europa. Boken öppnar en värld som är mer eller mindre okänd för de flesta svenska läsare och beskriver en del västindisk- och nederländsk kolonialhistoria sett genom svenska glasögon … och så handlar den dessutom om en av hundratusentals inflyttade till Sverige som lyckats integrera sig i sitt nya hemland och skapat ett rikt och meningsfullt liv.
Vad gör du när du inte skriver?
Jag läser en hel del, är historieintresserad, lagar mycket mat, lyssnar på musik, reser, simmar, spelar tennis och golf.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Jag vill förstås att alla ska läsa den, men tror att det kan vara speciellt intressant för:
- De som är intresserade av biografier i allmänhet.
- De som är intresserade av annorlunda kulturer och människor.
- De som har anknytning till, eller intresse av, Nederländerna eller dess forna kolonier.
- De som har anknytning till jazzen och den svenska show-businessen på sextiotalet. För dem kan boken ge en riktig nostalgikick.

Köp boken här!