Berätta om din bok!
Kampen mellan Änglarna och Draken handlar om den vanligt förkommande kvinnosjukdomen Endometrios. Orden beskriver för läsaren hur livet kan se ut när man begränsas av smärta. En stor del av boken fylls av tankar och känslor, i form av dagboksanteckningar och dikter. Mitt mål har varit att hålla kvar upplevelsen av ”här och nu” och därför har jag varit ytterst försiktig med att omarbeta texten. Det finns upprepningar i boken och det med avsikt, eftersom livet kändes just så, just då – som en intryckt repeat knapp.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Tanken på att låta delar av mitt liv med kvinnosjukdomen Endometrios bli till bok har länge funnits. Anledningarna till att den inte har blivit skriven och publicerad förrän år 2012 är många. Men under en längre tid som sjukledig fanns mycket överlopps tid.

Jag minns fortfarande den dagen då jag såg det vita pappret framför mig på datorns skärm; fingrarna lades försiktigt på tangentbordet. Bredvid mig brann ett ljus med fladdrande låga och ur radions högtalare strömmade vacker musik. Tiden försvann och orden fullkomligt forsade ur mig.

Många är de gånger jag fått frågan:
Hur gjorde du för att skriva boken?

På det finns inget svar. För upplevelsen är den att boken skrev sig själv. För min egen del handlade det mera om att ta till mig allt. Att förstå helhet. Att se samband. Men den största utmaningen låg nog ändå i att ”våga ta chansen” att uppleva allt på nytt.

Mängder av tårar gräts när de olika delarna skulle sättas i hop och gamla sår revs upp. Men allt eftersom tiden gick infann sig allt fler sköna ”aha” upplevelser och frågor som varit obesvarade i flera år fick sina svar.

Jag bär vetskapen om att det var precis det här som behövde göras för att cirkeln skulle slutas och bli hel. Och jag hoppas att orden om Änglarnas kamp mot Draken även är till hjälp och tröst för någon annan. För en sak är säker: Du är inte ensam!!

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Mycket får mig att vilja skriva! Få är de dagar på året som förblir oskrivna.
Inspirationen hämtar jag från människor i min omgivning, från vänner och familj, från musik och sist men inte minst från naturens lugn.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Att jag skrev i allmänhet visste nog rätt många i och med min blogg.
Men att en del av mina livsupplevelser skulle bli till bok, det visste få.
Författarskapet kom i tysthet. Inte ens jag själv förstod! Och jag var livrädd för hur boken skulle tas emot. Men reaktionerna har varit mycket positiva. Ord som:
”Vackert bildspråk”, ”boken fyller ett tomrum – den behövs”, ”Du berör” är några av de omdömen jag fått höra.

Skriver du på något nytt nu?
Som sagt: Få är de dagar på året som förblir oskrivna.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Glöm meningsbyggnader, ändelser, och grammatik. Släpp loss och våga skriv.
Låt sedan någon annan läsa och be om konstruktiv kritik.

Varför ska man läsa din bok?
Man kan läsa den av många olika anledningar; För mer kunskap, eller för bättre bemötande och förståelse för osynlig smärta. Man vill kanske hjälpa en vän? Eller så bara av ren nyfikenhet. Men det är stöd, hjälp och nya insikter jag som författare vill ge dig.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag umgås med familj och vänner, går på cafe´ eller ser på film, och jag dricker onödigt mycket kaffe!

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Den riktar sig till dig som är drabbad, anhörig eller vän. Men också till vårdpersonal eller till dig som på annat sätt kommer i kontakt med människor som lever med långvarig smärta.
För kom ihåg: Just Du är den mest värdefulla Ängeln i någons liv!

Köp boken här!