Berätta om din bok!

"Karantän 2020" består av 40 små dikter som alla handlar om livet under pandemin. Jag skriver om mina tankar, känslor, upplevelser som är på ett sätt unika men ändå inte. De är allmänmänskliga. Jag tror att de flesta som läser boken kommer att känna igen sig i flera av dikterna.

Hur kom boken till?

Efter åtta månader spontant skrivande hade jag samlat på mig en liten hög dikter på samma tema. Jag har skrivit i hela mitt liv och fått uppmuntran att publicera, men inte tagit tag i det förrän nu. Denna gång tänkte jag att om det jag skriver kan bidra till den livsviktiga mellanmänskliga vardagsdialogen ska jag inte fortsätta att låta mina dikter ligga kvar i skrivbordslådan. Sammanställde samlingen och skickade den till ett par förlag. Kom därefter fram till att bästa alternativet för mig var att ge ut i egen regi. För jag ville att diktsamlingen skulle komma ut nu.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Bokens innehåll växte sakteligen fram, spontant, under den första pandemiåret 2020. Orden, tankarna, formuleringarna kom till mig när jag tog min morgonkaffe och tänkte över det som hänt de närmaste dagarna. Saker som jag hörde, läste, såg, upplevde och det som jag fick ta del av i samtal med familjen, vänner och bekanta på längre och närmare håll gav upphov hos mig till egna tankar och reflektioner.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag skriver, det är bara något som jag gör, som jag inte kan låta bli. Och läser mycket. Det är det som hjälper mig att leva och att orka, att trivas med och försona mig med allt som livet innebär. Allt som hänt och händer runt omkring mig, men särskilt vad andra människor, gör, säger, berättar, skriver inspirerar mig, väcker tankar, känslor, formuleringar. Jag skriver ned direkt. Efter en tid läser jag igen det jag har skrivit, justerar, skriver om, ibland kasserar.

Skriver du på något nytt nu?

Mitt projekt nu är att gå igenom allt material som jag har samlat på mig under åren, sortera, bearbeta, sammanställa, förberedda nya utgivningar. Med det jag redan har tror jag att jag kan få ihop 2-3 nya små diktsamlingar. Jag vill att mina böcker blir lätta att ta med sig, ta till sig, införskaffa för så många människor som möjligt.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Var inte överambitiös, njut av ditt skrivande, censurera inte dig själv i förväg.

Varför ska man läsa din bok?

Därför att det är lätt att känna igen sig i det som står i den, finna ett samklang med det man själv tycker, tänker, känner och ord för att uttrycka det. Och därför att vi alla behöver ha en ständigt, levande dialog kring det som berör oss i vardagen. Vi behöver ha dialog med andra och en inre dialog som är den som man har med sig själv.

Vad gör du när du inte skriver?

Läser, deltar i föreningslivet, umgås med familj och vänner, följer med det som händer i världen, samtalar med andra om allt möjligt, lyssnar på radio, njuter av naturen, syr, reser bort några dagar, ibland i flera månader. Sover. Sova är min favorit huskur.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag skriver för alla, men vill helst nå människor som inte hinner läsa mycket eller inte är vana vid det. Människor som inte behöver vara bevandrade i litteraturen men som har förmåga att ta till sig innebörden i en text. Människor som läser, känner, förstår. Och de är många.