Berätta om din bok!

Boken är tänkt som både en lärobok och läsebok om droger och beroende. Den handlar huvudsakligen om drogberoende, men också om andra beroenden som spel, arbetsnarkomani, matmissbruk och sexmissbruk

Man kan läsa boken från pärm till pärm eller välja avsnitt som man är intresserad av

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det kom önskemål från studerande på behandlingsutbildningar som ville ha en "grundbok" så man slapp läsa brottstycken i många olika böcker.

Jag har arbetat med missbrukare i 40 år och tyckte att det behövdes en modern bok om beroende och behandling samlat i en pärm. Det blev också en sammanställning av 40 års erfarenheter

Sen växte ett manusutkast fram och boken blev mer omfattande än jag "väntat mig" - nästan 500 sidor

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

De böcker jag skrivit har mestadels utgått från en praktik – en bok om kriminalitet utifrån ett behandlingsprogram om kriminalitet. En fotobok om Kambodja utifrån egna erfarenheter.  Och jag tycker om att lägga upp en disposition och se den fyllas ut av en text.

Varför ska man läsa din bok?

För att bättre förstå beroendesjukdomen – en sjukdom som omfattar minst 300.000 svenskar och som berör ytterligare en miljon (de anhöriga)

Vad gör du när du inte skriver?

Jag arbetar med att utbilda och handleda om kriminalitet och droger. Jag har utvecklat ett program om kriminalitet som tar mycket tid i form av kurser och utbildning.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Boken vänder sig både till de som studerar till olika behandlingsyrken, dels de som redan är verksamma. Men sen hoppas jag också på läsare som berörts av beroendesjukdomen själva eller som anhöriga och alla som är nyfikna på detta märkliga tillstånd – att människor kan bli så förälskade i drogruset att man bokstavligen offrar sitt liv för denna kärlek.

Jag hoppas på att några politiska beslutsfattare läser boken så att vi kan ändra kurs på den inriktning missbruksvården har idag med alltmer drogförskrivning i stället för en drogfri vård.

Köp boken här!