Berätta om din bok!

Kastanjeträdet är en roman där Olof som gammal berättar om sitt liv som många gånger inte varit det lugna livet, som det han upplevde som barn, i ett småbrukarhem i Småland.

Förförd av en gift kvinna, straffarbete och rymning från detta, förde honom in i första världskriget. Som spion med mord och mordförsök kantade hans liv under några år. Detta drev honom till självmords tankar som slutade med frälsning. Hans vilja att hjälpa andra människor förde honom in finsk-ryska vinterkriget där han blev svårt sårad. Återvände till Paris och gifte sig.

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen? 

Boken har växt fram, det fanns väl som på något sätt som en tanke.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Har alltid varit road av att skriva, men det är väl nu som gammal man fått tid att skriva.

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Mitt intresse är att se in i livet för dessa människor som levde under 1800 och tidigt 1900 tal, fattiga men med en stark vilja att förändra sitt liv.

 

Skriver du på något nytt nu?

Nu har jag två böcker som ligger i sin linda, kanske någon av dem kan bli färdig under året.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Nu håller jag i en liten grupp där vi botanisera i skrivande. Målsättningen är att det skall mynna ut i en bok där vi alla medverkat.

 

Varför ska man läsa din bok?

Jag tror att boken kan tillföra något för så väl unga som de som är lite äldre som har minnen från andra världskriget.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag vill ju naturligtvis att alla skall läsa boken, men framför allt de som söker tiden runt sekelskiftet 18 -1900 talet då fattigdom och arbetslöshet drev människorna till att drömma om ett bättre liv i ett annat land.

Köp boken här!