En av anledningarna till att böcker och manus refuseras är, sanningen att säga, eftersom innehållet, hur bra och välskrivet det än är, är för privat och inte tillräckligt allmängiltigt. Därmed inte sagt att en roman behöver hållas inom extremt strikta ramar för en genre, men en viss kategorisering gör det enklare för både läsare och förlagen. Självklart ska du inte göra våld på det du vill skriva om, eller slakta ditt manus på grund av vad någon annan tycker, du kanske bara vill ha en knuff för att komma igång.

Här följer ett antal vedertagna grepp som kan ge värdefull input till ditt verk, tjäna som en trampolin för dig som vill börja skriva men inte vet om vad, eller bara en skrivövning för att det är kul.

Brasklapp: Tanken är ju inte att du måste kopiera redan existerande storys för att bli utgiven eller framgångsrik, det kanske finns jättemånga som relaterar till din berättelse utan att vi vet om det - den är ju inte skriven än. Så först och främst; gör din grej!

Här kan du läsa mer om: