Berätta om din bok!

Min bok är en omfattande kritik av den feministiska ideologin. Jag har gått igenom en stor mängd feministisk litteratur för att identifiera de grundläggande utgångspunkter feminismen bygger på (t.ex. teorin om patriarkatet, socialkonstruktivismen, misandrin, jämställdheten o.s.v.). Dessa problematiseras och kritiseras därefter med hjälp av en betydande forskningslitteratur inom psykologi, historia, och mycket annat.

Hur kom boken till?

Jag har länge velat skriva denna bok eftersom det åtminstone på svenska saknas en ordentlig kritik av feminismen. Ideologin har länge fått stå oemotsagd på ett sätt som särskiljer den från andra ideologier. Det existerar även en mängd tvivelaktiga, och ibland helt felaktiga, föreställningar angående feminismen som jag vill råda bot på.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Grunderna fanns där redan från början, men ganska snabbt fick undersökningen ett eget liv som gjorde att jag behövde förändra, utveckla och utvidga den ursprungliga idén. Flera avsnitt hade jag inte tänkt att ha med alls från början, men allteftersom märkte jag att argumenten som anförs i boken behövde ytterligare behandling innan de var redo att presenteras.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Olika problem och debatter inom politisk teori har jag länge varit intresserad av, och ibland märker man att det möjligen finns ett litet bidrag man själv kan lämna till dessa debatter. Därutöver finns det en del förgivettagna ”sanningar” i samhället som det är helt nödvändigt att diskutera, och kanske omvärdera.

Skriver du på något nytt nu?

Det finns en del idéer som jag jobbar på. Bland annat en analys av public service och den politisering som tycks genomsyra dess verksamhet. Avsikten med denna bok kommer vara att beskriva de ideologiska influenser som ligger bakom vad vi idag brukar kalla ”vänstervridning”.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Det beror förstås på vilken typ av bok det handlar om. Om man vill skriva en bok om politik, politisk teori eller liknande antar jag att det kan vara nyttigt att hitta ett ämne som intresserar en och försöka upptäcka blinda fläckar. Ofta finns det perspektiv som inte tillmäts plats, frågor som inte ställs eller infallsvinklar som aldrig har undersökts ordentligt.

Varför ska man läsa din bok?

Mig veterligen är detta den mest omfattande kritiken som skrivits om feminismen på svenska. På engelska finns det en del sådan litteratur, men jag tror att min bok står upp väldigt väl även jämfört med sina anglosaxiska motsvarigheter. Min ansats har även varit att grunda bokens resonemang på en omfattande forskningslitteratur, vilket gör framställningen tillförlitlig.

Vad gör du när du inte skriver?

Det mesta av min fritid spenderas på läsning och träning. Jag tittar även på en del film.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som intresserar sig för politisk teori och samhällsdebatt. Särskilt hoppas jag nå ut till personer som inte accepterar feministiska dogmer och ge dem lite ”intellektuell ammunition”. Men jag vill även att feministiska tvivlare, och andra som är intellektuellt nyfikna, ska få ett annorlunda perspektiv presenterat för sig. Den gängse feministiska världsbilden ifrågasätts sällan och förhoppningsvis kan denna bok knuffa en del över den icke-feministiska kanten. Om inte får de åtminstone tillfälle att fundera över vilka grunder de bygger sin övertygelse på.