Berätta om din bok!
Det är en biografi över sjömannen Emanuel Wennerberg. Han var min morfars bror. Boken tar upp lite om hans anor, hans föräldrar och syskon, trakten där han växte upp och hans skolgång; sedan berättas om det som hör till hans sjömansliv: hans fartyg, navigationsskolan, m.m. Han avslutade sin karriär med att vara befälhavare på ångfartyg på Kongofloden i början av 1900-talet vilket var en mycket hård tid för den inhemska befolkningen.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
I min barndom hörde jag talas om denna Emanuel som var kapten på Kongofloden i det mörkaste av Afrika. Redan då fascinerades jag av honom och hans liv och tänkte att jag i en framtid skulle kunna ta reda på mer om honom. Själva bokskrivande började för några år sedan när jag tittade i hans fotoalbum, där det på porträttens baksida fanns namn, plats och år. Först tänkte jag skriva en kort notis om Emanuel och lägga in på min hemsida. När jag så började skriva märkte jag att jag hade material som skulle räcka till en artikel på några sidor, så jag bara fortsatte att skriva och forska, och till slut blev det en bok.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag är utbildad fysiker och som vetenskapsman måste man publicera det man har kommit fram till i sin forskning. Som hobby har jag hållit på med släktforskning, genealogi, och har då kommit att intressera mig för personhistoria. Detta är bakgrunden till mitt skrivande.

Skriver du på något nytt nu?
Nu efter den här boken ska jag försöka koncentrera mig på lite släkt- och personhistorisk forskning. Kanske kan det bli någon ny bok i framtiden, men det går åt mycket tid och kraft att få till en bok som kan publiceras.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
När det gäller biografier kanske man kan göra som jag: bara börja skriva lite, utan tanke på ett stort verk, och sedan bygga på det successivt allteftersom man kommer på saker och hittar nya uppgifter; det behöver inte alls skrivas i kronologisk ordning från början till slut utan man fyller på informationen där den hör hemma.

Varför ska man läsa din bok?
Det finns flera skäl till att läsa min bok: släktforskare kan se boken som ett exempel på hur man kan skriva en biografi även om man inte tror att man har så mycket information om själva personen ifråga. Släktforskare som har sjömän i släkten kan hitta exempel på källor som kan användas för att få information om sin släkting, fartygen, m.m., och övrigt som har med sjöfart att göra.

Vad gör du när du inte skriver?
Som jag tror har framgått redan så håller jag på med släktforskning, men jag läser också en hel del biografier, reser samt vandrar i skog och mark.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Läsare som är intresserade av sjöfartshistoria och de som har intresse av min sjömans barndomsmiljö på Skånes västkust; de som har intresse för Kongo vid tiden för sekelskiftet 1900 och en bit in på 1900-talet. Speciellt vore det trevligt om personer som har släkt på Skånes västkust och som hittar dessa omnämnda i boken kunde kontakta mig så att vi kanske gemensamt kan bygga på kunskapen om Emanuels liv.

Köp boken här!