Berätta om din bok!

Boken Kvarvara Gård tillkom under tidiga våren 2014 i samband med en utställning på Sundsvalls Konstmuseum. Jag inbjöds då till museet för att där använda mig utav deras samling föremål och fotografier. I form av en installation gav jag på så vis liv åt Kvarvara Gård, ett övergivet hus i Medelpad … som kanske existerar. Boken skall inte ses som en utställningskatalog utan fungerar fristående och i ett antal artiklar, som till ytan utges vara författade av någon annan än mig själv, får man följa tankar kring sanningshalten hos historiska objekt samt den subjektiva historieskrivningen. Även om allt som presenteras bygger på faktiska historier, dokument och objekt, så befinner sig alla yttranden – alla texter och fotografier – i detta förvirrande tillstånd där en gränsdragning mellan det faktiska och det fantasifulla blir omöjlig. De historiska skildringarna som presenteras bör följaktligen, i möjligaste mån, hållas öppna för tolkningar och fantasifulla spekulationer.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idén bakom boken har alltid varit densamma – att presentera bevisen för att Kvarvara Gård existerar. Utformningen utav boken har dock varierat något där utgångspunkten var att skapa en klippbok som likt ett gammalt fotoalbum skulle spegla livet på gården. I slutändan blev dock en mer dokumentär och faktainriktad infallsvinkel den relevanta vägen att gå. En text, som utges vara skriven av en viss Jan Forsgren, berättar till exempel specifikt om den bestialiska akten som inträffade år 1888 då betjänten Julian Carlsson tog till yxa och dödade sex personer på Kvarvara Gård. En annan text, som utges vara skriven av barnbarnet till den sista ägaren av gården, antar en mer intim utformning då hon beskriver sin relation till en mormor som tycks bli allt mer lik en enstöring.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Att skriva är en viktig del av mitt konstnärskap. Med hjälp av text väver jag samman lösryckta tankegångar och skrivandet blir nödvändigt för att jag ska förstå mig själv och för att jag sedan skall kunna göra mig förstådd hos andra. Det är speciellt saker och personer som jag inte kan sätta fingret på som inspirera mig. Att skapa blir till en akt av efterforskning som dock allt som oftast inte leder till några svar.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Då min omgivning tar del av det jag skapar är det vanligt att den första reaktionen är rent intresse och en djup fascination för det jag har att berätta. Då det långsamt framgår att allt jag säger kanske inte kan räknas till faktisk sanning, så kan dock detta intresse övergå till misstänksamhet och frustration. Jag är dock inte ute efter att vilseleda. Jag vill förvirra eftersom jag anser att förvirring är någonting väldigt stimulerande och viktigt. Den fascinerar mig och lämnar mig aldrig tillfreds. Att ifrågasätta och ibland även provocera blir därför min drivkraft.

Skriver du på något nytt nu?

Jag arbetar just nu med ett samarbetsprojekt tillsammans med en konstnär från San Francisco. Projektet kommer att innehålla en hel del text men i nuläget arbetar jag framför allt med efterforskning och det visuella. Innan jag kan sätta mig ner och skriva någonting har jag alltid utfört en omfattande forskning på området. Det här projektet har som utgångspunkt San Francisco och Stockholm innan HIV/AIDS epidemin, ett område som min samarbetspartner har vida kunskaper inom, men där jag fortfarande har mycket att lära.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Skaffa en bra samtalspartner och korrekturläsare då det är lätt att bli blind inför det man själv skapar.

Varför ska man läsa din bok?

Man ska läsa Kvarvara Gård om man önskar se med nya ögon på saker som lätt kan tas för givet. Det är viktigt att läsa boken med ett öppet sinne och det kan vara värdefullt att veta att jag snarast har varit ute efter att ställa mer frågor än att på något sätt ge några svar. Boken kan därtill vara mycket tänkvärd för alla de som är intresserad av historieskrivning, gamla hus, föremål och fotografier.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag arbetar som konstnär. Skrivandet utgör ett av mina arbetsmaterial och utöver detta arbetar jag mycket med fotobearbetning och installationer. Annars läser jag mycket och jag har ett löjligt stort intresse för brädspel.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla får läsa min bok men den passar nog bäst för personer med ett lekfullt och öppet sinne.

Köp boken här!