Berätta om din bok!

Min bok Läka Livet handlar om dig som läsare och din hälsa och livskvalitet. Om hur du genom att bli medveten om vad som skapat ohälsa, missförhållanden och nedåtgående energier i ditt liv och din kropp, kan förändra och skapa läkning. Boken är en resa från grunden av dig, för att förstå alla de faktorer som påverkar din livsstatus, till dig som en friare och friskare individ.

 

Hur kom boken till?

Boken kom faktiskt till en början som en klar blixt rakt in i huvudet på mig. Helt plötsligt slog det mig att jag skulle skriva en omvårdnadsteori, som är sjuksköterskans teorier och praxis om hur man vårdar människor genom omvårdnad och vad omvårdnad är. Jag skulle beskriva hur känslorna är viktiga i vårdandet, bemötandet och hur vi kan läka genom våra känslor.

 

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Boken har växt fram även om jag hade en ganska klar grund ifrån början. Jag ville förmedla vårdandet från själ till själ i sjuksköterskans arbete men det utmynnade i vårdandet till dig själv istället. Så boken blev en utbildning i självläkning och omvårdnad till dig själv istället för att sjuksköterskan skulle utbildas i detta fallet.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag vill förmedla att vi alla har så mycket inom oss. Att vi besitter en förmåga så stark att vi kan klara av, bara vi tror på oss själva.

Eftersom jag upplevt så många gånger när ja arbetat som traditionell sjuksköterska att vi inte har tid för patienten, att vi inte får vårda hela patienten och framförallt att vi aldrig frågar oss varför sjukdom har skapats så drev detta mig vidare i att hämta kunskaper om just varför individen blir sjuk. Det finns orsaker till att vi mår som vi gör och om vi kan bli medvetna om vad som skapar ohälsa kan vi skapa om till att vi blir friska och känner livskvalité istället.

Så det som driver mig framåt är alla de patienter som inte blir lyssnade på i vården, som inte får kunskapen om varför de mår som de gör och inte får verktygen som kan förvandla deras liv till det bättre. Jag skriver för att dela med mig av den kunskap jag hämtat genom mina erfarenheter och upplevelser av både patienter och mitt egna liv. Kunskapen måste få komma ut till fler individer så att vi kan stoppa ohälsan.

 

Skriver du på något nytt nu?

Jag har precis börjat på en fördjupning om de faktorer som beskrivs i boken som skapar din livskvalité. Denna gång beskriver jag inte grunderna om varför de skapats utan istället hur du kan använda dig av faktorerna, eller elementen till att skapa det liv du vill leva och vistas i. Så denna gång är tanken att det blir en resa från ett bra liv till ett fantastiskt liv där det är som att du skapar magi genom att du förstår vad du skapar. Så även denna bok är ett medvetande som ska väckas upp inom läsaren, men denna gång på ett högre plan.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Bara börja att skriva. Tänk inte på kapitel eller stycken till en början, de kommer senare. Om du har en historia du vill berätta – bara skriv den. Genom att du handlar kan du komma längre än vad du någonsin trodde från början. Boken kommer att förändras i takt med att du skriver den. Därför är det ingen idé att sätta höga krav på ditt skrivande till en början. För du kommer in i den rollen i takt med processens fortskridande.

 

Varför ska man läsa din bok?

Om du vill förstå de mekanismer som styr dig, som håller fast dig i gamla mönster och framförallt om du vill läka dig själv och hela livet, då är detta en bok för dig. Den är skriven för att skapa medvetenhet om att människan, du, har en stor inneboende potential till att skapa läkning. Men först måste du förstå varför du blivit sjuk. Jag leder dig in i förståelsen genom de kunskaper och frågor som riktar sig direkt till dig som läsare.

 

Vad gör du när du inte skriver?

En stor del av mitt liv är mitt företag Livsinspiration ThereseElisabeth där jag arbetar med att hjälpa människor skapa sig friska. Jag hjälper till att skapa medvetenhet genom behandlingar, föreläsningar, kurser och nu även genom mina böcker.

I övrigt tycker jag om att meditera, ta det lugnt, umgås med min familj och de vänner som ger mig glädje. Jag älskar att bara få följa dagen och se vad för skapelse jag kan sätta i verket. Jag tycker om att uppleva och älskar överraskningar och äventyr. Att inte veta på förhand vad dagen ger tycker jag är underbart befriande.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag hoppas att de som arbetar med människor kan ta till sig det jag skrivit för att skapa en förståelse för att vi behöver hjälpa varandra på andra sätt än vad vi tidigare gjort. Om vi ska kunna förstå varandra behöver vi först förstå oss själva. Genom att var och en tar ansvar för sig och sitt liv kan vi hjälpa fler att göra detsamma. Naturligtvis vill jag också att de som inte mår bra på något sätt i livet, vare sig det handlar om fysisk eller psykiskt ohälsa ska kunna läsa och skapa om livet till att bli bättre.