Berätta om din bok!

Boken är framför allt skriven ur ett barns perspektiv och handlar om en pojke som ska börja skolan, med all den nyfikenhet och rädsla det kan innebära. Handlingen är förlagd till tidigt 1960-tal, då de blivande skolbarnen genomgick något som kallades ”skolmognadsprov”. Inspiration till boken kommer från egna minnen, mina söner och mitt mångåriga arbete som logoped inom skola och förskola.

Hur kom boken till?

Jag har gjort en del research om den här tiden. Det var både roligt och tidskrävande, bland det mest intressanta var när jag besökte stadsarkivet i Göteborg, för att friska upp minnet beträffande skolmognadsprov. Har fått och gett mycket stöd och konstruktiv kritik i den responsgrupp jag är med i sedan många år.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag hade en klar idé om vad jag skulle skriva om, men början och slutet växte fram under tiden.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Drivs mycket av det lustfyllda i själva skrivprocessen. Gillar att ändra och skriva om och kan hålla på med det rätt länge innan jag blir nöjd. Det absurda i våra liv inspirerar mig, de ständiga kasten mellan hopp och besvikelse, glädje och förtvivlan. Men framför allt tycks jag ha en dragning mot humor när jag skriver. Att läsa andra författare är både njutningsfullt och mycket stimulerande för skrivandet.

Skriver du på något nytt nu?

Skriver vidare på en längre text som jag påbörjade för länge sedan och har kommit ganska långt med. Den är tänkt att bli en både komisk och romantisk berättelse, med handlingen hämtad från min tid som fastighetsskötare på ett stort bostadsbolag i Göteborg.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Läs mycket och fundera över hur författaren skriver. För att komma igång - skriv utan tanke på att det ”ska bli” något, men har du ett tema eller en berättelse i huvudet så är det bra. Vänta inte på inspiration, men tänk gärna över vad som får dig att skratta, vad som gör dig upprörd och arg med mera. Att tänka i scener och inte i ”färdig bok”, har betytt mycket för mig.

Varför ska man läsa din bok?  

Man kan läsa den som ren och skär underhållning, för där finns en hel del komiska scener. Men jag har också försökt skildra den rädsla och och förvirring ett barn kan känna inför de vuxnas beteende och sätt att uttrycka sig. Tror att boken kan vara både lärorik och rolig, för vuxna och barn.

Vad gör du när du inte skriver?

Läser, håller mig i form med träning, promenerar, umgås med vänner och familj, dagdrömmer.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

De som gillar berättelser om människor som utvecklas, som känner rädsla och tvivel, med vart efter märker att det finns lösningar på svårigheter och att livet inte är så läskigt som det kan verka. Kanske innebär det alla människor, i alla fall de allra flesta.