Larsvegas Larsvegas

Berätta om din bok!

En osminkad och rak beskrivning om en familj och en ung pojkes öde som fosterbarn. Orsaken till bokens titel finns beskriven i ett särskilt kapitel.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Boken är en sannskildring från min barndom. Efter att jag hade blivit föräldralös som 7 åring tog barnavårdsnämnden över ansvaret för min person. Obefintlig undersökning och kontroll av mina utvalda fosterföräldrar sociala status gjorde att jag inte platsade i något av de fosterhem jag placerades i. Jag utsattes dagligen för kränkande och nedvärderande behandling som person och med sexuella övergrepp, som det värsta. Har förträngt alla mina svårigheter som barn under 50 år. En morgon sprack bubblan och jag berättade allt det hemska för min fru och mina tre barn. Jag mådde mentalt dåligt och tvingades söka hjälp. Jag fick då rådet att skriva en berättelse om allt det onda jag utsatts för. Bokens tillkomst har utan tvekan hjälpt mig vidare i livet och gjort att jag mår bra idag. Minnen och händelser växte fram efter hand jag skrev och jag hade inga svårigheter att fylla sidorna med text .

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Efter min första bok Smeknamn Larsvegas har jag upptäckt nöjet med att skriva. Har arbetat som polis i dryga 40 år och har därav samlat på mig mängder av händelser och episoder att skriva om. En bok på närmare 300 sidor ligger färdigskriven och tredje är till hälften klar. Böckernas händelseförlopp handlar till stor del om utredningar som jag arbetat med som polis. En fjärde bok på samma teman är planerad.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Mina anhöriga och vänner tycker att det är bra. De ler och ser förvånade ut och hoppas på att få läsa det jag skriver.

Skriver du på något nytt nu?

Jag har en bok till hälften klar och planerar ytterligare en. Sedan får vi se.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Nä, det är nog jag som behöver tips och råd.

Varför ska man läsa din bok?

För att inse vikten av socialmyndighetens kontroll av utvalda fosterföräldrar.

Vad gör du när du inte skriver?

Umgås med min familj och fiskar.