Berätta om din bok!
Boken bygger i vissa delar på en verklighetsbaserad berättelse, en grund som byggts på med fiktiva karaktärer och fiktiva omständigheter. De ledande rollfigurerna är två kvinnor med unika förmågor för underrättelsetjänst. De arbetar för en organisation, någonstans i gränslandet mellan Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. Denna organisation rapporterar direkt till försvarsministern, men uppdragen har aldrig dokumenterats och kommer så heller aldrig att ske.

Hur kom boken till?
Ja, man kan säga att uppkomsten till boken skedde ute i Stockholms skärgård, Stora Nassa.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Grundidéerna till huvuddragen i boken är baserade på samtal och intervjuer. Utöver det har platser som omtalas i boken besökts för att öka trovärdigheten.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Författandet är en njutning, det är fascinerande och spännande att ryckas med av delvis fiktiva personer, att skapa en egen liten värld.

Skriver du på något nytt nu?
Ja, jag är inne på andra boken, en uppföljare till den första. I denna har uppdraget förflyttats till en annan kontinent.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Jag har pratat med andra som skriver och något gemensamt är att vi aldrig blir nöjda. Varje gång boken gås igenom, ska alltid något ändras, den processen verkar aldrig ta slut. Rådet är att man måste bestämma sig för när det är tillräckligt bra. Men det är lättare sagt än gjort.
Ett annat råd är att omedelbart skriva ned de idéer som genererats, annars glöms de bara bort.

Varför ska man läsa din bok?
En anledning kan vara att berättelsen delvis har grunder från verkligheten.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag funderar då över nya uppslag/karaktärer/egenheter. Men en stor passion är segling.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Boken är inriktad på ett feel-good-äventyr. Jag tror det är efterfrågat. Således en bok för hela familjen.