Lennart Dahg intervjuas i Båstad tidning om sin biografi "Minnen med ett tidsperspektiv".

Vi får kort läsa om Lennarts liv - b.la. om hans två portföljer och hans väg till framgång - och om Lennarts syn på sin debut som författare såväl som Lennarts syn på omvärlden.

"Ju mer du kan om din omvärld och din historia, desto bättre förstår du vad som sker idag..." - Lennart Dagh

Köp boken här!