Berätta om din bok!

Jag har skrivit en roman om en kvinna som går en modern Via Dolorosa genom en vuxenmobbning på en arbetsplats. Jag beskriver händelser och känslor i en fiktiv berättelse. Hennes arbetsplats är på ett väveri därför att väven symboliserat livet på olika sätt. Såsom livets väv eller de olika textilier som används i våra kyrkor eller som i en av stationerna i Via Dolorosa där Veronica torkar Jesus med sin svettduk. Andra exempel kan man t.ex. hämta i Asatron där Nornorna väver livetsväv. Det här är en berättelse om livet och vårt lidande. Den bottenlösa ondskan vi människor tillfogar varandra och dess mekanismer. I min berättelse hittar läsaren ett starkt symbolspråk och en glimt av livets polariteter. Men trots allt finns också hoppet och lite ”kaffekopps” terapi.

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Hur boken kom till är en lång och svår process. Jag har skrivit till och från under flera år. Skrivit och gett bort till olika personer för att få det läst och deras åsikter. Jag har läst hyllmetrar i ämnet och likaså omkringliggande ämne. Jag har genomgått olika utbildningar som på olika sätt är knutna till det jag skrivit om. Jag har suttit på olika föreläsningar och har miljoner med anteckningsmaterial. Jag har genomgått egen vuxenmobbning. Men det avslutande arbetet blev förra sommaren och hösten, då jag läste igenom mitt material. Jag ville att läsaren ska förstå processen och vad som händer och att den yttersta konsekvensen av mobbning oavsett ålder är självmord. Men jag ville inte skriva en bok som gav människor skuld eller skamkänslor. Utan jag ville att den som läste ska få känslan av hur det kan kännas för att skapa sig en förförståelse som leder till en positiv förändring. Därför var även hoppet viktigt, att det finns med. När skrivandet var gjort var det grammatiska och kapitelindelning och annat tekniskt och där hade jag min underbara man att hjälpa mig. Men det innebar också många diskussioner och grammatiska faktaletande. Bild, förord och efterord m.m. jobb, jobb och jobb. Sen alla kontakter med Vulkan och all väntan. Hade någon berättat för mig innan jag startade denna process hur jobbigt det skulle bli så hade jag inte gjort denna resa.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Känslan av att vilja förmedla något, jag ville berätta. Detta var/är en stark drift som är svår att beskriva egentligen. Men jag förstår att priset på det skrivna ordet är kostsamt.

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Författarskap, jag tycker inte man blir en författare för att man skriver en bok. Man ska kunna leva på sitt skrivande och skriva flera böcker då är man en författare. Men till de som jag berättar att jag skrivit en bok är reaktionerna olika. En del blir nyfikna, en del fylls med beundran och en del blir skeptiska. Men det stora flertalet tar det med en nypa salt. Jag har slutat att berätta om min bok när jag går på anställningsintervjuer för där är det bara till nackdel för mig.

 

Skriver du på något nytt nu?

Nej, men jag har precis lämnat ett slutarbete i KBT/ACT på 90 sidor. Så skriva kommer jag nog alltid att göra men jag kommer nog inte att publicera något mer.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Jag har lärt mig att man inte ska dela ut råd, eftersom människor inte följer några råd. Vi har en förmåga att göra tvärtom. Tips, det blir att följa sin egen väg och göra det som känns rätt.

 

Varför ska man läsa din bok?

För att förstå mobbningens mekanismer och vad som händer i den utsattheten. Jag har en önskan att man ska förstå och reagera.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Mitt drömscenario om vilka som läser boken är alla kyrkoherdar, chefer och förtroendevalda i Svenska kyrkan och andra trossamfund. Men också Chefer inom andra företag och förvaltningar. Alla som behöver förståelse för vad som händer i dessa processer. Min dröm är att det ska finnas en nollvision mot kränkningar och mobbning.

Köp boken här!