1 - Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Texten växte fram efter hand  i en krånglig ojämn process . Jag hade pusselbitarna men inte helheten.  De ursprungliga texterna skrevs ur  ilska, sorg och besvikelse och var inte tänkta  att bli bok från början.. Senare då episoder från andra delar av livet började ta form, såg jag att min  dröm om ett konstnärskap faktiskt varit  en röd tråd och då gick det att foga  bitarna samman..

2 -Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Upplevelser och företeelser i min omgivning. Jag kan skissa på händelser precis på samma sätt som jag iakttar färger och former i mitt bildskapande.

3 - Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Olika. Mina närmaste, utom min dotter, har visat svalt intresse men hon och ett par vänner  till har verkligen varit uppmuntrande. De flesta är väl bara överraskade och nyfikna. Direkt negativa reaktioner har inte hörts ännu.  De kanske kommer. Några entusiaster har också hört av sig.

4 -Skriver du på något nytt nu?

Ja det gör jag.

5 - Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Till andra som vill skriva säger jag att man måste skriva med övertygelse om det som verkligen är viktigt.  Det roliga är ju själva skrivandet. Det svåra är efterarbetet. Alla turer att få boken presentabel kan nästan föra att man ger opp. Det är oerhört tungt att formulera om och om igen.

6 -Varför ska man läsa din bok?

För att den kanske kan bli till både nytta och nöje och skänka nya insikter, förhoppningsvis.

Vad gör du när du inte skriver?

Då är jag i min ateljé och målar eller umgås med nära och kära, hemma eller utomlands.

8 - Vilka vill du helst ska läsa din bok?

De vidsynta. De som  har intresse för det mänskliga och överseende med det ofullkomliga.

Köp boken här!