Berätta om din bok!

Mycket förenklat skulle min bok kunna beskrivas som en militärhistorisk faktabok om 1700- talets andra hälft. Men, den är mycket bredare än så och samtidigt avgränsad. Läsaren får nämligen följa den svenska historien genom den enkle fotsoldaten och hans upplevelser. Mycket i boken är militär historia, men många andra händelser på både rikssvensk såväl som lokal nivå finns också med. Läsaren får följa fem män som efterträdde varandra som indelta soldater för en och samma rote – Lönnskog, i nuvarande Säffle kommun – vid dåtida Närke- Värmlands regemente under åren 1750 till 1790. I boken skildras dessa karlar och deras familjer genom livets alla vedermödor, både hemma på torpet och i kronans tjänst, såväl före, under som efter tiden som knektar, från vaggan till graven. Allt är naturligtvis baserat på fakta och verkliga händelser. Jag har inte sparat på detaljerna i skildringarna. Kanske är min beskrivning av Närke-Värmlands (och senare Värmlands) regementes historia t.o.m. den mest detaljerade som skrivits de senaste ett hundra åren?

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Själva grunden till bokens tillkomst, skulle man kunna säga, är det soldattorp som en gång i tiden var bostad knektarna som jag skriver om. Torpet är i min ägo och jag har länge funderat över vilka människorna var som bodde där. Det har ju gått en ansenlig tid sedan roten fick sin förste indelte soldat i slutet av 1600-talet. Så, i början av år 2000 började jag forska efter namnen på dessa. Till en början var jag nöjd med att bara ha knektarnas namn. Men jag var nyfiken på om det inte fanns mer uppgifter att hitta om dem, och vad de hade varit med om. Och jag fann överraskande mycket information i både arkiv och litteratur. Tanken att skriva ned det jag hittat i bokform var kanske inte så stark i början, men jag fick frågor från personer som jag berättade om mitt projekt för om jag inte skulle skriva något. När jag väl bestämde mig för att skriva hade jag idén om hur jag skulle forma berättelsen ganska klar för mig redan från början.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

När jag ser all intressant fakta som jag lyckas forska fram, och sedan lägger samman dem som i ett pussel, kan jag inte undgå att inspireras av den berättelse som jag har framför mig. En berättelse som utspelade sig för 200-250-300 år sedan.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Positivt. Min första bok fick många positiva tillrop. Jag hoppas på detsamma med denna.

Skriver du på något nytt nu?

Lön från Skogane är min andra bok om livets resa för Lönnskogs indelta soldater. Det ska även bli en tredje. Jag har redan en grundstomme klar, men en hel del forskning återstår innan jag kan börja forma berättelsen.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Läs mycket för att få en känsla för hur en historia bäst berättas.

Varför ska man läsa din bok?

Min bok berättar den svenska historien ur den enkle, indelte soldatens perspektiv. Här finns visserligen kungar och generaler, men mest för att det är de som sätter upp villkoren för livet, inte som huvudpersoner. Jag lovar läsaren en hel del nya lärdomar om det gamla Sverige och om hur livet var för knekten. Dessutom är boken skriven i presensform, vilket gör texten livfull.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag utvecklar mjukvara till datorer, bl.a..

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla med intresse för svensk historia. Och särskilt de som vill få historien berättad ur en annan vinkel än den gängse.

Köp boken här!