Berätta om din bok!
Min bok berättar livshistorien om tre helt vanliga män, från enkel bakgrund, som levde i slutet av 1700-talet och första halvan av 1800-talet i Långseruds socken, norr om dagens Säffle. De arbetade som drängar i en del av Värmland där landskapet alltid dominerats av skog, och jordbruken varit små. Deras liv var redan från födseln i stort sett utstakade till att bli torpare eller backstugusittare. Något annat näringsfång än att bruka jorden fanns knappt. Men dessa tre män närde en dröm om ett annat, bättre liv. Det som stod till buds var att låta sig antas som indelt soldat. Ett yrke som oftast både tillät dem att bo kvar i hembygden och att samtidigt ta ett rejält kliv upp i social rang. I min bok får läsaren följa dessa män till vardags och som soldater. Framför allt bjuds läsaren på mycket närgångna skildringar av de krig soldaterna deltog i. Deras liv innehöll nu trots allt bara krig i några få år, så vardagslivet hemma på roten med hustru och barn får gott om plats i mina skildringar. Den gemensamma nämnaren är att de tre efterträdde varandra för samma rote, Lönnskog.

Boken innehåller dessutom en detaljerad skildring av ett spännande rättsfall om ett dråp år 1767 och den intressanta historien om hur 1809 års statskupp planerades av officerare i Värmland.

Hur kom boken till?
Enkelt sagt kom boken till av ren nyfikenhet på vilka dessa män, som jag skriver om, egentligen var och vad de var med om under sina liv. Innehållet till boken kommer ur ett mångårigt forskningsprojekt som jag bedriver kring Lönnskogs soldattorp. Ett torp som f.ö. varit i min familjs ägo sedan indelningsverket upphörde i början av 1900-talet.

Du har ju tidigare skrivit flera böcker med liknande ämne - var hämtar du inspirationen och hur mycket baserar du på historiska fakta?
Mina hittills tre utgivna böcker handlar alla om de indelta soldaterna för Lönnskogs rote, och deras öden och äventyr genom livet. Deras livsöden är fascinerande och triggar min nyfikenhet att ta reda på så mycket som möjligt. En extra inspirationskick till min nästa bok fick jag f.ö. när jag presenterade denna bok i själva Lönnskog och en gammal dam kom fram till mig och berättade att hennes farfar varit soldat i Lönnskog. Att han blev det som tjugotreåring redan år 1851 fick mig att hisna.

Allt jag skriver är baserat på historiska fakta. Hyser jag något tvivel om fakta låter jag detta framgå av det jag skriver. Men även en och annan god anekdot får vara med. Den svenska politiska och militära historien finns väl dokumenterad, men om de enskilda människorna har jag forskat själv. Historisk forskning, som jag bedriver till mina böcker, handlar också om att tolka resultaten. Genomgående gäller att allt det jag skriver har hänt, alla platser finns och alla personer har levt och verkat.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Positivt och med stor nyfikenhet. Säkert beroende på att jag skriver om något som ligger många nära. Många är själva ättlingar efter indelta soldater. Att jag skriver i presensform skapar dessutom ett större liv i berättandet.

Skriver du på något nytt nu?
Ja, jag håller på med en fortsättning på denna bok som ska avsluta min serie om Lönnskogs indelta soldater. Hittills har det blivit tre böcker och nu ska de soldater som var i tjänst under andra halvan av 1800-talet fram till att Indelningsverket avskaffades skildras.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Oavsett vad man skriver, roman eller faktabok, tycker jag man ska vara noggrann. För många missar i språk och detaljer kan tyvärr göra att läsaren tänker mer på det, än på det man som författare vill berätta.

Varför ska man läsa din bok?
Man ska läsa min bok för att få sig till livs Sveriges historia skildrad ur en delvis annan vinkel än den gängse. Jag berättar om dem som utförde makthavarnas beslut. Människor som faktiskt kom ur det allra största folklagret i Sverige; de jordlösa, hårt arbetande och oftast fattiga människorna.

Vad gör du när du inte skriver?
Yrkesmässigt är jag systemutvecklare och programmerare. Med villa, torp, idrotts- och friluftsintresse uppstår det inga tomrum i tillvaron som är svåra att fylla.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Helst vill jag att de som tidigare inte läst om svensk historia där den betraktas utifrån människorna som verkligen utförde makthavarnas beslut ska läsa boken.

Vill du också läsa mer om de indelta soldaternas spännande historia? Köp boken här!