"Det är vackert, hoppfullt och allt annat än flummigt."

"Det är ärligt, det är uppriktigt, det är förtvivlat, tårfyllt, humoristiskt och träffsäkert."

Hela recensionen hittar ni här:

http://munderbar.wordpress.com/2014/02/03/boktips-kejsaren-och-jag-ett-samarbete-med-autism/