Berätta om din bok!

Jag kallar detta för en dramadokumentär. Det innebär fiktion baserad på rena fakta.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Eftersom jag är yngst i en syskonskara vet jag från barnsben ganska mycket om rätt och orätt. Exempelvis: att den starkares rätt är den starkaste orätten. När jag så småningom som vuxen på nära håll fick följa hur en svensk myndighet under fjorton års häxjakt fullständigt demolerade en familj på felaktiga grunder dessutom, blev jag tvungen att skriva om det.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har skrivit fiktion sedan tidig skolålder och fortsatt hela livet med det i olika former. Det har blivit operalibretti, pjäser, filmmanus och en bok ”Född ur passion” hittills. Vad som inspirerar är min samtid, världen och människorna som lever i den.
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

De stora framgångarna står mina operalibretti för. Flera av dessa har televiserats, visats i många olika länder, översatts till flera språk.

Skriver du på något nytt nu?

Min nya bok heter: ”Men flickan rymde..." och handlar om en elvaårig flicka som säljs till äktenskap men väljer att fly. Dessutom har jag gjort en bearbetning av Strindbergs "Ett Drömspel" som får premiär i sommar.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Skriv vad du själv vill läsa och aldrig vad du tror att andra skulle tycka om. Tänk på att den spontana idén ofta kan vara baserad på konvention. Sök därför det unika i ditt inre och utgå därifrån. Att konsten i skrivandet uppstår i samklangen mellan berättelsen, personerna och språket. Här måste en sådan samklang åstadkommas. En samklang som är så ren att den inte ens märks. Utan den kan man förlora man sina läsare. Var expert på det du skriver om. Ingen ska kunna slå dig på fingrarna i ämnet.

Varför ska man läsa din bok?

Om man exempelvis håller med om att den starkares rätt är den starkaste orätten. Om man reagerar mot kränkande myndighetsutövning. Om man tror att korruption är roten till den största delen av världens problem. Ja, då ska man lära boken.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag är mycket aktiv i det lokala kulturlivet i Stockholms Skärgård, gör bilder, föreläser och arbetar med regi. Min professur var ju i operaregi.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Vanliga människor som själva råkat ut för maktens demoner. Vi hör om sådana varje dag i nyheterna. För dessa kan det kanske finnas en tröst i boken. Människor som arbetar i olika myndigheter för att de ska förstå vilka konsekvenser en orättfärdig maktutövning kan få för den enskilde. Och slutligen de som hejar på David i hans kamp mot Goliath.