Shenet presenterar: Linda Skugge, VD Vulkan och Maria Agrell, författare Årets Blok.

Tid: Tisdagen den 30 september 17.30-19.30. Linda intervjuas kl 18.00

Plats: So Stockholm i Kungsträdgården<br>

Gratis för medlemmar som får ta med sig en gäst<br>

Entré: 100 kr för övriga, press går gratis

Linda Skugge har revolutionerat förlags-branschen genom Vulkan. Genom www.vulkan.se låter hon författaren vara sin egen förläggare. Vulkan låter kreatören äga och publiken välja - vem som blir nästa bestseller! Linda populariserade krönikan som uttrycksform under 90- talet, demokratiserar nu förlagsbranschen och ger alla möjligheten att vara författare! Linda Skugge intervjuas av Maria Forssén, Shenet och öppna frågor från deltagarna uppmuntras!

På scen presenteras även en av de publicerade författarna Maria Agrell som är vinnare till årets BLOKtävling med Bloken - Bloggen i bokform - Totalt ointegrerad, om livet som utlandssvensk i Barcelona. I juryn för Bästa Bloken återfanns förutom Linda Skugge även bla Camilla Läckberg, Denise Rudberg och Kalle Jungkvist, chefredaktör aftonbladet.se

Vi lottar ut 3ex av Marias bok Totalt ointegrerad!