Mars månad är här. Då engageras världen kring det gula bandet som stöder den dolda, vanligtförekommande kvinnosjukdomen Endometrios. På olika sätt arbetar man med att sprida information. Syftet är att nå bättre kunskap och ökad förståelse i samhället. Sjukdomen drabbar kvinnor i fertil ålder och en del har väldigt stora problem med smärta, speciellt i samband med mens. Men det finns också bärare som knappt har problem någon smärta alls.I vilket fall som helst är sjukdomen kronisk. Den påverkar och berör livet på ett eller annat sätt; vare sig du är bärare, anhörig eller vän.

I boken ”Kampen mellan Änglarna och Draken” kan du läsa om Ann-Sofi Björklunds erfarenheter av livet med Endometrios. Boken finns även att köpa i vår butik.

Om du är intresserad av författaren och vill läsa mer om henne kan du gå in på vår hemsida