Berätta om din bok!
Livet består av en massa livsuppgifter och problem som ska lösas. Min förhoppning är att den som läser boken ska få en större insikt om vem man själv är och hur man fungerar. När individen börjar bli medveten om sig själv får individen större möjlighet att hålla balans i tillvaron.
Det är viktigt att våga ta språnget från en inre upplevelse (önskan) till en yttre handling. Känslor och tankar sätter ofta käppar i hjulen till förverkligande. Energier av rädsla och oro skapar blockering - energi som inte kan flöda fritt hos individen och i samhällskroppen skapar obalans och hälsoproblem.
Vad är meningen med livet? – det är en fråga som, jag tror, de flesta ställer sig någon gång. Varför ter sig livet många gånger grymt och meningslöst? – är också en fråga som jag tror många funderar över. Vi söker förklaringar utan att veta hur vi ska söka. För att få en klarare insikt om varför vi upplever det vi gör och varför det blir som det blir behöver vi finna andra sätt att se på tillvaron. Boken “Med livet som insats” kan förhoppningsvis hjälpa till att tydliggöra svar på frågorna: Vem är jag? Hur fungerar jag? Varför blir det som det blir? Vad är meningen med livet?
Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Det var både och. Den färdiga idén, själva målet, var att skriva en bok och att i bokform nå ut med tankarna kring – för mig – avgörande livsfrågor.
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Mänsklig gemenskap och samhällsutveckling, att inse att vi människor är en del av naturen – allt liv utgör en enhet.
Vad är det för ideal som präglar människor, samhällen och världen? Är för mig en avgörande livsfråga. Någon fred på jorden kan det inte bli så länge hatets fördömanden, skvaller, kränkning, avundsjuka, maktmissbruk, korruption etcetera regerar över människan. Samma förhållanden råder mellan länder, och under ytan existerar ofta ett krigshot. Är det så vi ska bygga relationer, samhällen och världen?
Det är var och ens ensak om hen vill försöka förstå en högre mening med livet. Livets grundlag är harmoni och i den utvecklingen är viljan till enhet – motsats till hat – den största kraften som kan lösa hatets separation och lidande. Vilja till enhet, inspirerar att skriva!
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Positivt. Skriv mer.
Skriver du på något nytt nu?
Ja.
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Ta fram det skrivna ur byrålådan, dina idéer kan vara vad jag eller andra behöver. Vulkan förlag är ett bra alternativ för att publicera.
Varför ska man läsa din bok?
För att förhoppningsvis uppleva större lust och vilja till att förstå mer om sig själv, att uppnå en mer kärleksfull förståelse för mänskligheten, annat liv, utvecklingen och enheten.
Vad gör du när du inte skriver?
Yrkesarbetar, motionerar, engagerar mig i Naturskyddsföreningen, personlig utveckling m.m.
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Den som känner sig dragen till boken.