Berätta om din bok!

Mellan ideal och verklighet är en spaningsbok för chefer. Den riktar sig till dig som vill hålla igång chefskonditionen och förstå din roll i en komplex tid. Boken funkar både för nya och erfarna chefer. Omvärldstryck och hur du kan tänka i vägvalssituationer står i fokus. Så vill du exempelvis förstå vad chefstinder är, varför civil chefsolydnad förekommer och fundera över om det är dags för medelmåttans revansch - då är det här en bok för dig!

Hur kom boken till?

Jag ville skriva en nyfiken och utforskande spaningsbok för chefer som de faktiskt läser. Inte bara ställer i bokhyllan, bär med i ryggsäcken och planerar att läsa eller lyssna på senare när tid finns. Då tänkte jag: boken måste klara av att både vara begriplig, utmana läsaren, återge forskning, vara lagom lång (kort!) och bidra till att förstå chefsrollen. Många koppar kaffe, ett antal feedbackrundor på texten och vips! - en tid senare var boken klar.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idén och den röda tråden hade jag ganska klart för mig innan jag började skrivprocessen. Jag läste också en hel del forskning, rapporter och facklitteratur om chefsroll, ledarskap och arbetsliv innan jag påbörjade skrivandet. Jag antecknade tankar och idéer allt eftersom, byggde ett första "skal" till struktur med delar, möjliga rubriker och nyckelfrågor per kapitel/spaning. Jag lyssnade även på poddar, såg filmer och olika klipp, läste skönlitterära skildringar av ledarskap och chefsroll. Och något som var extra kul var att lyssna på musik som i någon mening innehöll texter om arbetsliv, makt, ledarskap och chefsroll. Det finns en hel del att inspireras av! Och så samtalade jag med chefer. Både före skrivprocessen och under densamma. Sedan har jag förmånen att löpande ha en hel del konsultuppdrag där jag arbetar med chefer. De många mötena med chefer ger mig uppslag, kunskap och hjälper mig att provtänka kring mina spaningar. När jag sedan började författandet av det som blev boken, så hade jag också stor hjälp av det synopsis på några sidor med bokens olika delar och möjliga kapitel som jag skapat och successivt förädlat. Sedan sker ju alltid ett fortsatt utforskande, lärande, läsande och lyssnande under skrivprocessen som gör att saker adderas eller ändras längs vägen.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

I korthet: lust att själv lära mig mer om det jag skriver om och är nyfiken på OCH att försöka bidra till utvecklingen av kunskap inom ett område. I detta fall - chefsrollen och hur chefer får ihop sina ideal med den ofta komplexa verkligheten. Jag försöker skriva böcker som jag själv vill läsa, som är modiga och som jag kan vara stolt över efteråt.

Skriver du på något nytt nu?

Jag har två-tre uppslag på nya böcker som jag tänker på och leker med i huvudet. Boktänkarprocessen pågår för min del nästan konstant, mer eller mindre intensivt. Mellan ideal och verklighet är min fjärde bok. Under de senaste tre-fyra åren har mina tre senaste böcker släppts, så just nu försöker jag njuta av att Mellan ideal och verklighet möter sina läsare och lyssnare. Men förhoppningsvis kommer det ytterligare någon bok framöver.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Provtänk, lek med din idé, samtala med andra, läs mycket och börja skriv! Utan skrivande - ingen bok. Du kan alltid skriva om längs vägen, så det viktigaste tipset är nog att bara börja.

Varför ska man läsa din bok?

För att förstå sitt chefsuppdrag, de både uttalade och outtalade förväntningarna, och hur du kan navigera på skalan mellan ideal och verklighet. Det är inte lätt att vara chef, du behöver bra förutsättningar. Förhoppningsvis kan min bok också bidra till att bättre förstå chefens omvärld och vilka viktiga vägval du behöver göra som chef. Och även synliggöra vad varje organisation med chefer anställda behöver arbeta med så att chefer kan fullgöra sitt reella uppdrag.

Vad gör du när du inte skriver?

Jobbmässigt: leder ett konsultföretag som har som nisch att arbeta med civilsamhällets ledande företrädare - styrelser, chefer, ledningsgrupper, HR-funktioner, medarbetare med flera aktörer. Privat: fikar, familjeliv, ideellt engagemang, drömmer om resor och hänger med vänner.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Chefer! Inte minst de chefer som upplever att de inte har tid för egen läsning eller kompetensutveckling. De skulle nog få ut extra mycket av Mellan ideal och verklighet.