Berätta om din bok!

Meningen med livet är tänkt att vara en bok för barn och ungdomar som drabbats av psykisk ohälsa och kanske hamnat på sjukhus/BUP på grund av misstänkt schizofreni, bipolär sjukdom, psykos eller någon annan form av psykisk obalans. Att somliga barn faktiskt ser sådant som alla inte kan se behöver inte vara något sjukligt eller fel. Det kan istället vara något helt normalt som vuxenvärlden i sin okunskap förvandlat till något onormalt. Jag vill sätta fingret på det perspektivet och även ta bort allt hysch-hysch kring andevärlden, döden och självmordstankar. Det är viktigt att prata öppet om detta. Jag hoppas att boken kan inspirera tonåringar att börja tänka ”friskare” tankar.

Hur kom boken till?

Jag blev ombedd av en nära vän att skriva den här boken. Ända sen hon själv var barn har hon upplevt och sett mycket av andevärlden som hon då inte fick hjälp att förstå. Hon var väldigt ensam med sina upplevelser och det blev både förvirrande och skrämmande där hon med tiden mådde väldigt dåligt. När hon som vuxen och yrkesverksam inom den psykiatriska sjukvården sedan mötte barn med samma problem kunde hon förklara utifrån sina egna erfarenheter eftersom det saknades kunskaper och lättläst information. Där hade hon behövt den här boken. Vi vill båda genom min bok sprida kunskaper om barnens kontakt med andevärlden till både tonåringar och vuxna. Vi vill samtidigt be alla att ta barnens berättelser på allvar istället för att misstro dom eller skylla på en ovanligt livlig fantasi.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Detta var en färdig idé som bara behövde skrivas ner, men allt viktigt kom lite pö om pö ju mer jag skrev. Själva skrivandet började redan i oktober 2019 men har ständigt redigerats för att bli mer genomtänkt. Goda vänner har också kommit med idéer och åsikter kring innehållet. Jag har även sett till att prata med både barn och vuxna som själva upplevt andevärlden för att kunna ge konkreta exempel.

Sättet att skriva växte däremot fram under själva skrivprocessen. Jag ville blanda upp en tung och allvarlig text med en stor dos humor för att locka till en intressant och lättsam läsning blandat med ett och annat leende. Även jag själv har skrattat och haft kul under tiden jag skrivit, särskilt då jag funderade kring tonåringarnas språk och vad som intresserar dom. Ett tag under skrivprocessen var boken full av svordomar men ganska snart kom jag fram till att istället byta ut dom till något roligare, och där kom också min idé till hur boken skulle börja.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag vill så nya ”tanke-frön”, att skriva om det som ger nya tankar kring något man aldrig funderat på tidigare. Det ger huvudbry och håller igång hjärnan. Jag vill skriva om sånt som berör och som ger avtryck och intryck. Att dessutom få sprida något viktigt till sina läsare känns väldigt inspirerande. Dessutom är det jättekul att skriva.

Skriver du på något nytt nu?

Just nu håller jag på att skriva nästa bok, denna gång för lite yngre barn runt 6-9 år. Den utgår från samma huvudperson och ett liknande grundtema som i boken Meningen med livet. Min kommande barnbok beskriver händelser, förklarar och besvarar frågor som barn i den åldern ofta bär med sig, frågor som bland annat handlar om deras låtsaskompisar och vad som händer när livet tar slut. Att smussla och gömma undan allt som har med döden att göra skapar bara rädsla hos barn istället för att nyfiket och öppet kunna prata om deras funderingar.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Var inte rädd, du kan faktiskt lyckas. Tro på din idé, nischa dig och försök hitta kunder redan innan du ger ut boken.

Varför ska man läsa din bok?

Mig veterligen finns det inte någon litteratur som redan förklarar detta på ett enkelt sätt för både barn, ungdomar och vuxna. Därtill kan den öppna upp för ett nytt sätt att tänka för att förstå det stora i det lilla och det lilla i det stora. Det kittlar fantasin samtidigt som det faktiskt skulle kunna vara sant. Läsaren får själv avgöra vad man ska tro. Därtill finns det säkert många som känner igen sig och som äntligen får en förklaring till något som varit obegripligt eller är en hemlighet. I bästa av världar kan ett tabu släppa och det blir ok att prata om låtsaskompisar utan att skämmas.

Vad gör du när du inte skriver?  

Just nu har jag valt att arbeta som vikarie på olika förskolor istället för att fastna på en arbetsplats. Då kan jag samtidigt styra mina arbetstider och dagar så jag hinner skriva på min kommande bok. Det är det jag vill satsa på just nu. Sen har jag möjlighet att test-läsa lite ur mina böcker för de barn jag träffar i mitt jobb. Då får jag samtidigt en känsla av vad som passar eller inte passar målgruppen.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag önskar att denna bok sprids och blir läst av alla kategorier och professioner som arbetar med barn och ungdomar. Jag vill öka medvetenheten kring problemet över hur lätt det är att fel-diagnostisera någon som därtill kan ordineras starka mediciner helt i onödan. Denna medicinering riskerar i sin tur att leda till en tidig missbruksproblematik med psykoser i släptåget. Detta kan undvikas om man känner till barns naturliga kontakt med andevärlden och väger in det vid en diagnostisering. I första hand behöver man ta barns berättelser på allvar och hjälpa dom att förstå vad det är de upplever och hur man kan hantera det.

Jag hoppas självklart även att så många ungdomar som möjligt kan, orkar och vill läsa min bok, att de känner igen sig och blir uppmuntrade att ta del av mina tips och idéer som förs fram med glimten i ögat av bokens huvudperson Majsan.